Семінар на тему: «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з обмеженими можливостями в умовах реформування галузі охорони здоров’я»

22 листопада 2018 року на базі КЗ “Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР”  відбувся практичний  семінар на тему: «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з обмеженими можливостями в умовах реформування галузі охорони здоров’я» .

   Вітальне слово заступника начальника управління – начальник відділу організації надання медичної допомоги дорослому населенню, матерям та дітям Управління охорони здоровя Черкаської ОДА Кошової Л.М.

Питання медико-соціальної експертизи та реабілітації в умовах реформування галузі охорони здоров’я.

            Доповідач:  Доцент кафедри МСЕ і реабілітації ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична  академія МОЗ України», к. м. н.  Борисова І.С.

                   Згідно розпочатого реформування галузі охорони здоров’я України на теперішній час  через  прогалини у діючому   законодавстві   виникли нагальні питання розподілу обов’язків структурних підрозділів УОЗ ОДА щодо оформлення медичних документів за ф.088/о на громадян, що  звертаються для встановлення групи інвалідності.

          Відповідно Постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» Положення «Про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності» п. 17 «Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних обстежень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності».  
             Відповідно Наказу МОЗ від 29.07.2016 № 801 «Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» розділом  ІІ цього наказу чітко  визначено завдання  первинної ланки, а саме :  п.9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності; п. 10) підготовка  медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
п.13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги.
           Таким чином, відповідальність за обсяги, проведення та контроль за виконанням заходів з реабілітації інвалідів, в межах своїх повноважень, покладено лише  на сімейних лікарів Центрів ПМСД та зберігається послідовність процесу медико-соціальної експертизи та медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.    

 Правова відповідальність за порушення у сфері документаційного забезпечення управління в системі охорони здоров’я.

 

      Доповідач:   заступник головного лікаря КЗ ЧОЦ МСЕ ЧОР з організаційно-правової роботи  Попов А.І.  

Згідно Постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» Положення «Про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності» п. 18. “Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
Голова комісії або керівник закладу охорони здоров’я у разі виявлення фактів зловживання службовим становищем, службового підроблення або службової недбалості під час направлення хворих лікарсько-консультативними комісіями на огляд до комісій для встановлення інвалідності інформують у триденний строк про це правоохоронні органи.”

  Актуальні питання оформлення листків непрацездатності при направленні хворих на МСЕК.

 Доповідач: начальник відділу фінансового контролю та аудиту Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області Дзюбан О.І.

        Виконання вимог чинного законодавства в сфері медико-соціальної  експертизи та реабілітації учасників АТО, чорнобильців та інших категорій.

Доповідач: заступник головного лікаря КЗ “ЧОЦ МСЕ ЧОР”  Масенко Н.В.

Актуальні питання надання реабілітаційної допомоги особам з інвалідністю
в умовах реформування галузі охорони здоров’я
Доповідач: головний позаштатний спеціаліст УОЗ ЧОДА з питань медико-соціальної   реабілітації, заступник головного лікаря, Макаренко С.В.

Практичне впровадження нормативно-правових актів з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації в роботі КНП «Перший Черкаський міський центр ПМСД»

    Доповідач: головний позаштатний експерт з ЕТН, заступник директора з ЕТН КНП «Перший Черкаський міський центр ПМСД»  Дроніна Н.Б.

          В КНП «Перший Черкаський міський центр ПМСД»  згідно наказу по закладу, термін оформлення ф-088/0 для направлення на МСЕК  для пацієнтів , з числа учасників АТО складає  5 робочих днів, для інших хворих – 12 робочих днів. Ф-088/0 направляється на МСЕК в друкованому вигляді, з попереднім електронним списком. Такий порядок роботи попереджує корупційну складову та соціальну напругу серед пацієнтів , які обслуговуються закладом , а також,  зменшує кількість звернень громадян.