Про нас

Служба медико-соціальної експертизи Черкаської області, яка функціонує з 1992 року в системі МОЗ України, як Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи є ровесницею незалежної України, ставши правонаступницею радянської лікарсько-трудової експертизи, що функціонувала до того часу в системі Міністерства соціального забезпечення України.

В 2008р. центр МСЕ набув статусу Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» .

У своїй діяльності Центр МСЕ керується діючим законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами, нормативними і інструктивними документами, вказівками Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями, розпорядженнями органів місцевого самоврядування, нормативними документами Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф ОДА, статутом закладу. Центр медико-соціальної експертизи має  ліцензію МОЗ України на медичну практику,  акредитований Головною акредитаційною комісією МОЗ України на першу акредитаційну категорію.

Основними напрямками діяльності медико-соціальної експертизи є визначення:  

  • ступеню обмеження  життєдіяльності  хворої людини,    потреби в сторонньому нагляді, догляді або  допомозі,  реабілітаційного  потенціалу,  групи інвалідності,  причини  і  часу  її  настання;
  • потреби інвалідів  у  медичній та соціальній допомозі,  санаторно-курортному  лікуванні, забезпеченні  їх  технічними  та іншими засобами реабілітації,  виробами медичного призначення на підставі медичних   показань   і   протипоказань,  а  також  з  урахуванням соціальних критеріїв;
  • ступеню  стійкого   обмеження   життєдіяльності   хворих   для направлення   їх  у  стаціонарні  відділення  центрів  соціального обслуговування;
  • медичних показань  на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказань до керування ним;
  •  складання та корекція індивідуальних програм реабілітації інвалідів,  в  яких  визначаються  види  реабілітаційних заходів та строки їх виконання,  контроль і оцінка ефективності їх виконання;
  • проведення серед населення роз’яснювальної роботи  з  питань медико-соціальної експертизи;
  • здійснення  заходів  щодо  профілактики інвалідності.

Медико-соціальна експертиза є службою, що пов`язує,  з одного боку, медичні заклади, з другого – соціальні служби, тісно співпрацює з громадськими організаціями людей з інвалідністю.

Сьогодні Комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» у своїй структурі має 2 обласні медико-соціальні експертні комісії, 5 спеціалізованих : кардіологічну, травматологічну, радіологічну, фтизіо-пульмонологічну, психіатричну, а також 4 міжрайонних медико-соціальних експертних комісій загального профілю, відтак, всього 11 МСЕК.

Штатна чисельність закладу складає 112.25 посад.

В закладі функціонують 11 медико-соціальних експертних комісій:

обласна МСЕК № 1

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

обласна МСЕК № 2

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

спеціалізована кардіологічна МСЕК,

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

спеціалізована фтизіо-пульмонологічна МСЕК,

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

спеціалізована радіологічна МСЕК

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

спеціалізована травматологічна МСЕК

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

спеціалізована психіатрична  МСЕК

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

міжрайонна МСЕК № 1

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

міжрайонна МСЕК № 2

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

міжрайонна МСЕК № 3

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

міжрайонна МСЕК № 4

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Захисників України, 22;

Відповідно до своєї компетенції, комісії МСЕ проводять медико-соціальну експертизу хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, особам, що звертаються для встановлення інвалідності з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, визначають потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням, а також компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

Нині кардинально змінились напрямки роботи МСЕ. На відміну від ЛТЕК, що існували до 1992 року і визначали в основному здатність людини до трудової діяльності, одним з основних завдань МСЕ є визначення шляхів реабілітації та потреб у соціальному забезпеченні людей, які з тих чи інших причин мають обмежені фізичні можливості.

Якість надання реабілітаційної допомоги – це той ступінь, при якому реабілітаційне обслуговування людей з особливими потребами підвищує можливість досягнення бажаних результатів та відповідає сучасним професійним знанням. Якість надання реабілітаційних послуг повинна бути  досягнута шляхом надання людині з обмеженими можливостями ефективних, нешкідливих, своєчасних, достатніх реабілітаційних послуг, що спрямовані на конкретну особу,на її повноцінну інтеграцію в суспільну діяльність.

Тому працівники медико-соціальних експертних комісій проводять не тільки огляди людей зі стійкою втратою працездатності, а й забезпечують активну  співпрацю з лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, реабілітаційними установами, соціальними службами, громадськими організаціями інвалідів з питань поліпшення реабілітаційної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями  шляхом проведення виїздних нарад, семінарів, «круглих столів» і т.ін.

Якість надання реабілітаційної допомоги – це той ступінь, при якому реабілітаційне обслуговування людей з особливими потребами підвищує можливість досягнення бажаних результатів та відповідає сучасним професійним знанням. Якість надання реабілітаційних послуг повинна бути досягнута шляхом надання людині з обмеженими можливостями ефективних, своєчасних, достатніх реабілітаційних послуг, що спрямовані на конкретну особу, на її повноцінну інтеграцію в суспільну діяльність.