Інформація для людей з особливими потребами

Після прийняття експертного рішення про групу інвалідності кожному громадянину, якого визнано інвалідом, в Центрі медико-соціальної експертизи складається  індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

ІПР – це комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, направлених на відновлення, компенсацію порушених чи втрачених функцій організму. В ІПР зазначаються конкретні заходи щодо реабілітації, передбачається їх послідовність, обсяги та терміни виконання. Спеціалісти МСЕ розробляють ІПР на основі плану реабілітаційних заходів, який складається лікуючим лікарем лікувально-профілактичного закладу, що направляє громадянина для проходження медико-соціальної експертизи.

Згідно рекомендацій, внесених в ІПР, інвалід може отримати необхідні технічні засоби реабілітації (ТЗР) та послуги, працевлаштуватись, набути професію і т.д.

ІПР є дійсною 2 роки, за необхідністю може коригуватись.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями. ІПР має рекомендаційний характер для інваліда, який в свою чергу має право відмовитись від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації.

         З ІПР необхідно звернутись:

 • стосовно заходів медичної реабілітації – в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
 • стосовно заходів психолого-педагогічної реабілітації – в органи соціального захисту населення або в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
 • стосовно заходів професійної реабілітації – в службу зайнятості населення;
 • стосовно забезпечення технічними засобами реабілітації – в органи соціального захисту населення.

ІПР складається, як мінімум в 2-х примірниках. У разі згоди інваліда з ІПР, він ставить свій особистий підпис, та один примірник видається особі (його законному представнику) на руки, про що робиться запис в журналі видачі індивідуальних програм реабілітації,  другий примірник підшивається до медико-експертної справи.

Послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, протези, слухові та голосоутворюючі апарати тощо) надаються інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах.

Забезпечення системного підходу до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження державних реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг регламентовано:

 • Постановою КМУ від 8.12.2006р. № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;
 • Постановою КМУ від 31.01.2007р. №80  «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг»;
 • Наказом МОЗ від 08.10.2007р. №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання»;
 • Постановою КМУ від 23.05.2007р. №757 «Про  затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;
 • Постановою КМУ від 05.04.2012р. №321. «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів».
 
 

Заклади освіти, де є база для навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Адреса:03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37

Тел. (044) 454-96-45, 454-96-46

Напрямки навчання:

 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Електротехніка та електромеханіка;
 • Журналістика та інформація;
 • Менеджмент та адміністрування;
 • Мистецтво;
 • Право;
 • Природничі науки;
 • Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок;
 • Фізико-математичні науки;
 • Соціально-політичні науки;
 • Хімічна технологія та інженерія.

 

 1. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Адреса:01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Тел. (044) 239-30-17, 235-82-36

Напрямки навчання:

 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Культура;
 • Менеджмент та адміністрування;
 • Мистецтво;
 • Педагогічна освіта;
 • Право;
 • Природничі науки;
 • Соціальне забезпечення;
 • Сфера обслуговування;
 • Фізико-математичні науки;
 • Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

 

 1. Київський національний університет технології та дизайну

Адреса:01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

Тел. (044) 256-29-75, 256-84-77

Напрямки навчання:

 • Автоматика і електротехніка;
 • Інформатика і комп’ютерні технології;
 • Історія;
 • Культура і мистецтво, дизайн;
 • Легка промисловість;
 • Радіоелектроніка і зв’язок;
 • Хімія;
 • Економіка, менеджмент, маркетинг.

 

 1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Адреса:04071, м. Київ, вул. Хорива, 1Г

Тел. (044) 409-27-65, 409-27-68, 424-94-35

Напрямки навчання:

 • Біологія і екологія;
 • Журналістика і видавнича справа;
 • Інформатика і комп’ютерні технології;
 • Культура і мистецтво, дизайн;
 • Металургія і хімічні технології;
 • Харчова промисловість і біотехнологія;
 • Психологія і педагогіка;
 • Соціологія;
 • Філологія і іноземні мови;
 • Економіка, менеджмент, маркетинг;
 • Юриспруденція і правознавство.

 

 1. Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці

Адреса:14037, м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 1А

Тел. (046) 222-50-23

Напрямки навчання:

 • Економіка, менеджмент, маркетинг;
 • Юриспруденція і правознавство.

 

 1. Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат

Адреса: 32300, Хмельницька обл.,  м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13

Тел. (03849) 3-26-51, 3-26-62, 3-26-22

Напрямки навчання:

 • Бухгалтерський облік;
 • Економіка підприємства;
 • Соціальна робота.

 

 1. Луганське обласне ПТУ (інтернат)

Адреса:91042, м. Луганськ, кв. Східний, 3

Тел. (0642) 628-238, 628-246

Напрямки навчання:

 • Швейне відділення;
 • Взуттєве відділення;
 • Гуманітарне відділення:

—          оператор комп’ютерного набору;

—           квітникар, флорист;

—           художник розпису по дереву.

 

 1. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка

Адреса:61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 133

Тел. (057) 772-5-184

Напрямки навчання:

 • Бухгалтерський облік;
 • Соціальна робота.

 

 1. Житомирське вище професійне училище-інтернат

Адреса:10029, м. Житомир, вул. Московська, 43

Тел. 47-32-71, 47-32-74

Напрямки навчання:

 • Оператор комп’ютерного набору;
 • Секретар керівника;
 • Кухар-кондитер;
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;
 • Соціальний робітник;
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
 • Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);
 • Взуттьовик-протезист.

 

 1. Хмельницький національний університет (Хмельницький технологічний університет «Поділля»)

Адреса:29016, м. Хмельницький, вул. Інституцька, 11

Тел. (0382) 72-80-76

Напрямки навчання:

 • Факультет економіки та управління;
 • Гуманітрано-педагогічний факультет;
 • Факультет міжнародних відносин;
 • Факультет інженерної механіки;
 • Факультет технологій і дизайну;
 • Факультет програмування та ком’ютерних і телекомунікаційних систем;
 • Факультет дистанційного навчання.

 

 1. Київський державний технікум легкої промисловості

Адреса: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 29

Тел. (044) 529-14-23, 529-14-33, 529-01-62

Напрямки навчання:

 • Моделювання та конструювання виробів народного вжитку;
 • Бухгалтерський облік;
 • Організація виробництва;
 • Швейне виробництво;
 • Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості;
 • Виготовлення виробів із шкіри — взуття.

 

 

Перелік центрів професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства соціальної політики України 

 

 1. Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

Адреса: 07352, Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж

Тел. (04596) 40-0-11, (044) 425-84-91

Перелік професій (спеціальностей), за якими здійснюється професійна реабілітація інвалідів:

 • Оператор комп’ютерного набору

Термін навчання – 10 місяців;

 • Секретар керівник (організації, підприємства, установи)

Термін навчання – 7 місяців;

 • Соціальний працівник

Термін навчання – 10 місяців;

 • Вишивальниця

Термін навчання – 10 місяців;

 • Швачка

Термін навчання – 10 місяців;

 • Бджоляр

Термін навчання – 6.5 місяців;

 • Перукар (перукар-модельєр)

Термін навчання – 6 місяців;

 • Слюсар з ремонту автомобілів

Термін навчання – 10 місяців;

 • Взуттьовик з ремонту взуття

Термін навчання – 5 місяців;

 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Термін навчання – 10 місяців;

 • Молодша медична сестра з догляду за хворими;

Термін навчання – 6 місяців;

 • Манікюрник

Термін навчання – 4 місяці;

 • Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

Термін навчання – 3.5 місяці;

 • Касир торговельного залу

Термін навчання – 3 місяці.

 

 1. Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля»

Адреса:21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 135-а

Тел/факс (0432) 68-02-60, 68-02-61

Перелік професій:

 • Оператор комп’ютерного набору;
 • Кравець;
 • Взуттьовик з ремонту взуття;
 • Взуття з індивідуального пошиву взуття;
 • Швачка;
 • Фотограф (фотороботи);
 • Конторський службовець (бухгалтерія);
 • Перукар (перукар-модельєр);
 • Флорист, озеленювач;
 • Манікюрниця;
 • Лицювальник-плиточник;
 • Візажист, стиліст;
 • Касир банку;
 • Ліфтер;
 • В’язальниця трикотажних виробів;
 • Оператор котельні.

 

 1. Кримська республіканська установа «Міжрегіональний центр трудової, медико-соціальної і професійної реабілітації інвалідів»

Адреса: 97408, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Тухачевського, 22

Тел. 50- 609

Перелік професій:

 • Оператор комп’ютерного набору;
 • Секретар керівника (організації, підприємства);
 • Конторський службовець (бухгалтерія);
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;
 • Виробник художніх виробів з кераміки;
 • Живописець;
 • Художній розпис по дереву та бересту;
 • Вишивальник;
 • Взуттьовик з ремонту взуття;
 • Лицювальник-плиточник;
 • Лицювальник-мозаїчник;
 • Швачка;
 • Столяр-будівельник;
 • Робітник зеленого будівництва.

 

 1. Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів

Адреса: м. Львів-70, вул. Хуторівка, 38

Тел/факс 221-59-08

Перелік професій:

 • Оператор комп’ютерного набору;
 • Касир (в банку);
 • Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);
 • Квіткарка-флорист;
 • Водій категорії «В»;
 • Перукар;
 • Манікюрниця;
 • Педикюрниця;
 • Агент з організації туризму;
 • Швачка;
 • Взуттьовик;
 • Автослюсар;
 • Годинникар;
 • Секретар керівника;
 • Соціальний працівник;
 • Столяр будівельний;
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
 • Оператор комп’ютерної верстки;
 • Кухар;
 • Продавець продовольчих товарів;
 • Продавець непродовольчих товарів;
 • Оператор котельні;
 • Оператор ліфта;
 • Бармен;
 • Офіціант;
 • Екскурсовод.

 

 

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом

Туберкульоз: вчора, сьогодні, завтра…

Епідемію туберкульозу, що зареєстрована з 1995 року, вдалося взяти під контроль і з 2006 року намітилася тенденція  до поліпшення епідеміологічних показників в результаті реалізації Загальнодержавної Програми протидій захворюванню на туберкульоз в Україні та зокрема в Черкаській області. Досягнуто суттєвих позитивних зрушень і щодо епідеміологічної ситуації з туберкульозу.

Незважаючи на тенденцію до зниження показників захворюваності на туберкульоз та смертності від цієї хвороби епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні все ще залишається складною.

Щорічно в Україні у 32 тисяч людей вперше діагностують туберкульоз та понад 6 тисяч людей помирає від цієї недуги. Виліковується від туберкульозу в результаті основного курсу хіміотерапії (до 12 місяців від початку лікування) приблизно 60% від тих хто захворів.

Близько 8%, що вперше захворіли, перериває лікування, 12% — помирає.

У Черкаській області щорічно виявляється біля 800 осіб з активним туберкульозом, зокрема за 2013 рік захворіло 776 осіб, що менше ніж у 2012р. на 2,4% і становить 61,3 на 100 тис. населення, проти 62,8 на 100 тис. населення за 2012р. (Україна 2013р. – 67,9).

Залишилися у минулому ті часи, коли туберкульоз визнавали сугубо соціальною проблемою, хворобою бомжів, наркоманів, алкоголіків, злиденних і ув’язнених. У палатах туберкульозних лікарень все частіше лікують цілком благополучних громадян.

Водночас канули у вічність часи безкоштовних профілактичних оглядів, масових флюорографічних оглядів, які колись проводилися державою.

Найвагомішими невирішеними проблемами сучасної фтизіатрії в Україні є:

—         невпинне поширення хіміорезистентного туберкульозу, а також Ко- інфекції: туберкульоз/ВІЛ/СНІД, які суттєво впливають на погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозу, оскільки з кожним роком збільшується кількість людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, і 30% з них хворіють на туберкульоз.

Одним із вагомих аспектів соціального супроводу хворих на туберкульоз є визначення ступеню втрати працездатності. Відповідно до соціальної структури хворих із вперше діагностованим туберкульозом більше 80% — це непрацюючі особи працездатного віку, 12% — особи, що зловживають алкоголем, 3,9% — особи, що споживають наркотики, що поглиблює роль соціальної складової цієї проблеми.

Медико-соціальна експертиза в Черкаській області в системі охорони здоров’я існує з 1992 року. В 2008 році, коли Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи очолив Лепський Владлен Володимирович, з метою наближення медико-соціальної експертної  та реабілітаційної допомоги до потреб населення була відновлена робота спеціалізованої фтизіо-пульмонологічної МСЕК,яка укомплектована фахівцями з великим досвідом роботи в Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері, як по легеневих, так і позалегеневих формах туберкульозу, а також поєднання туберкульозу з ВІЛ/СНІДом. У 2010 році спеціалізовану фтизіо-пульмонологічну комісію МСЕК очолив досвідчений фахівець Сич Сергій Іванович.

Комунальний заклад “ Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР ” працює за новітнім  стилем роботи та акредитований на вищу акредитаційну категорію і має ліцензію на медичну практику.

У Черкаській області  із 800 осіб з вперше виявленим туберкульозом – 10% отримують групу інвалідності від захворювання на туберкульоз.

Показники первинної  інвалідності від туберкульозу має значну соціальну складову.

95% визнаних інвалідами по туберкульозу та 100% Ко-інфекції (поєднання туберкульозу та ВІЛ/СНІД) — особи працездатного віку, з них до 39 років – 60%, від 40 до 60 років – 40%. Більшість пацієнтів мали нестабільне сімейне положення: проживали з батьками – 45%, одинокі – 46%, та 9% мали повноцінну сім’ю, половина з них раніше перебували в місцях позбавлення волі. Але рівень первинної інвалідності в Черкаській області все  таки у 2-2,5 рази нижчий чим по Україні.

Найбільш вагомими причинами первинної інвалідності в Черкаській області були:

—   соціально-економічні (несприятливі фактори середовищ, відсутність можливості для працевлаштування, несприятливі побутові фактори) склали близько 40%;

—   до 40% склали медико-біологічні (часті рецидиви, розвиток виражених функціональних порушень, тривалий хронічний перебіг захворювання);

—   біля 20 % склали  медико-організаційні (несвоєчасне виявлення та наявність резистентного туберкульозу, що значно затрудняє терапію).

Таким чином, на фоні стабілізації росту захворюваності туберкульозом в Черкаській області медичні  та соціальні фактори залишаються основними причинами первинної інвалідності з низьким реабілітаційним потенціалом і завдає значних економічних збитків.

Дуже важливою проблемою є лікування не тільки туберкульозу, а й ускладнень поліхіміотерапії, як то токсичних гепатитів, дисбактеріозів, ускладнень зі сторони нервової системи, зору, слуху, та лікування супутньої патології, що є майже у кожного хворого і здебільшого проводиться коштом хворого, які у значній кількості не працюють, часто відносяться до соціально дезадаптованого контингенту, а лікування потребує значних коштів.

Направлення на медико-соціальну експертизу проводиться після тривалого періоду лікування, коли лікарі лікувально-профілактичних закладів упевняться у затяжному перебігу захворювання, часто в неефективності терапії.

Тому було б доречно,  що  після ретельного обстеження, уточнення діагнозу, наявності масивного бактеріовиділення, створювати відділення закритого типу, а з ціллю покращення ефективності лікування, соціального захисту хворих направляти документи на МСЕК раніше установлених термінів і в цьому випадку спрямовувати кошти на перебування та лікування хворих у таких відділеннях, що беззаперечно повинно покращити якість та ефективність лікування. Доцільно створювати при великих стаціонарах відділення відновного лікування та реабілітації виробничі  майстерні для покращення фінансового забезпечення установ, якісного та ефективного лікування.