“Круглий стіл “ з питань реабілітації дітей-інвалідів в м.Умань

28 листопада  2014 р. на базі центру соціальної реабілітації  дітей-інвалідів «Пролісок» м.Умань напередодні  Міжнародного Дня інваліда відбувся “круглий стіл “ з питань реабілітації дітей-інвалідів за ініціативою начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Кучер Г.М. В заході брали активну участь представники КЗ “ЧОЦ МСЕ ЧОР” голова спеціалізованої онкологічної  МСЕК  Теліженко О.В., м/с з медико-соціальної реабілітації  Астапова В.В., а також лікарі-педіатри ЛПЗ м.Умань.

      Питання соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями не втрачає своєї актуальності, незважаючи на те, що цьому питанню постійно приділяється увага, як на законодавчому рівні , шляхом закріплення прав, пільг та компенсацій дітям-інвалідам, так і на суспільному рівні, шляхом передбачення державних гарантій їх економічної та моральної підтримки.

Кучер Г.М. звернула увагу на те , що в м.Умань  проживає 315 дітей-інвалідів до 18 років, з них 36 психічнохворих, 46 – хворих на ДЦП. Всі вони потребують уваги, турботи, медичного обслуговування та суспільно-трудової адаптації згідно з їх індивідуальними здібностями.

      Послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізично-інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство, надаються центром реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».  
     Виділення дітей-інвалідів в окрему самостійну групу є життєво необхідним у зв’язку з їх беззахисністю, важкістю соціальної адаптації в суспільстві, що пов’язане з особливими умовами, в яких відбувається формування особистості дітей-інвалідів. Нагляд за динамікою дитячої інвалідності та пошук шляхів впливу на неї, удосконалення чинного законодавства щодо соціального захисту дітей-інвалідів — одне з найважливіших завдань правової держави, відмітила в своєму виступі голова спеціалізованої онкологічної МСЕК Теліженко О.В.

        Такі послуги надаються дитині-інваліду відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка складається лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
Індивідуальна програма реабілітації інваліда (ІПР) — це комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та дитини-інваліда. Представниками МСЕК надана інформація щодо порядку заповнення та контролю ІПР, враховуючи індивідуальні особливості та потреби інваліда, дитини-інваліда.
Згідно з чинним законодавством діти-інваліди першочергово і безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації.
До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються діти-інваліди належать:
протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
засоби для пересування;
допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
меблі та оснащення;
спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
    Діти-інваліди забезпечуються технічними засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.
   Медичні показання до забезпечення дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації визначають лікувально-консультативні комісії (ЛКК) лікувально-профілактичних закладів з оформленням відповідного висновку.
Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення дітей-інвалідів за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики. Перелік цих підприємств щороку визначається Мінсоцполітики (п.5 Постанови КМУ №321 від 05.12.2012 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»).

Облік дітей-інвалідів, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації покладено на місцеві органи соціального захисту населення.

Індивідуальна програма реабілітації носить рекомендаційний характер.
Надання реабілітаційних послуг  дитині-інваліду може здійснюватись в реабілітаційній установі будь-якої форми власності, що має ліцензію на надання таких послуг, незалежно від місця проживання інваліда, за власним вибором законного представника дитини-інваліда. 
З метою ознайомлення з роботою Центру реабілітації, спектром послуг, які тут можуть отримати діти-інваліди, учасникам круглого столу проведена екскурсія.

Реабілітація дітей-інвалідів проводиться індивідуально та в групах.    З дітьми  працюють вчителі-реабілітологи, психолог, логопед, музичний керівник. Діти перебувають в Центрі повний робочий день.

Медичне забезпечення в Центрі здійснюється системою спеціалізованої медичної допомоги і послуг. З дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти: педіатр, психіатр, невролог, стоматолог, медичні сестри. Діти-інваліди отримують фізіотерапевтичні процедури, масаж, займаються лікувальною фізкультурою.

В Центрі функціонує водне відділення, де діти можуть відвідати басейн, сауну, душ  Шарко, циркулярний душ, фітобар.

Крім того проводиться гурткова робота в Центрі. Працюють «Шахово-шашковий», «Досліджуємо природу», «Умілі ручки», «Юний театрал», «Співають всі», «Художній». Організовуються діючі виставки дитячих робіт, малюнків.

Серед пріоритетних напрямків роботи професійна та трудова реабілітація з послідуючим працевлаштуванням з урахуванням потреб на ринку праці.

Спільно з державною службою зайнятості в ігровій формі дітям-інвалідам та їх батькам пропонується пройти тестування з метою визначення майбутньої професії з урахуванням індивідуальних якостей та бажанням дитини завдяки наявному в Центрі профорієнтаційному терміналу. Професійне навчання проводиться починаючи з 14-річного віку.

В Центрі працює оздоровчий табір санаторного типу «Мрія», в якому оздоровлено 214 дітей пільгових категорій.

Тому ефективність реабілітації напряму залежить від якості складеної індивідуальної програми , яка враховує медичні аспекти і відповідно забезпечення необхідними технічними засобами реабілітації, психологічну корекцію та визначення спроможності інваліда, дитини-інваліда здобути професійну освіту з подальшим працевлаштуванням для забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті суспільства на рівні з іншими, можливості вести незалежний спосіб життя і брати активну участь у всіх його аспектах.