Засідання обласної протиракової комісії, м.Черкаси

     25.09.2013р. на базі ЧООД відбулось засідання обласної протиракової комісії з питань проблем діагностики  раку шлунку в Драбівському, Уманському, Черкаському районах. В роботі комісії приймала участь голова спеціалізованої онкологічної МСЕК Теліженко О.В.

     Голови районних  протиракових комісій проінформували про стан диспансеризації та якість проведення профілактичних оглядів працівників в регіонах. Розглянуто причини пізньої діагностики злоякісних новоутворень, що призводить до виявлення захворювання в занедбаному стані.

     Поряд з питаннями, що розглядались, головою спеціалізованої онкологічної МСЕК проведено аналіз рівня первинної інвалідності при новоутвореннях за 2012 рік та за звітний період (9 місяців) в порівнянні з попередніми роками. Згідно даних ВООЗ за темпами розповсюдження раку Україна на другому місці в Європі. Щороку в Україні більш, ніж у 160 тис. осіб виявляють онкопатологію і близько 90 тис. людей помирає від раку, з яких 35%- працездатного віку. Така тенденція прямо впливає  на показники здоров’я населення в Черкаській області, в тому числі й на рівень первинної інвалідності від злоякісних новоутворень. Незважаючи на підвищення рівня надання медичної допомоги, вдосконалення протоколів та методів лікування, ключове місце в оцінці наслідків хвороб належить рівню первинної інвалідності з урахуванням її високої розповсюдженості та розмаїття соціально значущих наслідків.

     Впродовж останніх трьох років інвалідність внаслідок онкозахворювань в цілому в області посідає друге місце в структурі первинної інвалідності серед дорослого населення  та населення працездатного віку. На неї припадає більше 20% (за 2012 рік — 22.9% серед дорослого населення та 22.3% серед осіб працездатного віку), тобто фактично  кожен п’ятий випадок виходу на первинну інвалідність – внаслідок злоякісних новоутворень. Майже 60% серед первинно визнаних інвалідами становлять особи працездатного віку, з них більше половини — міське населення. На низькому рівні залишається діагностика злоякісних новоутворень на ранніх стадіях (41.5%). Як наслідок, інваліди І та ІІ груп становлять 45% з числа вперше визнаних.

     Тому залишається проблема стабільно високої захворюваності та пізньої діагностики онкологічних захворювань, низької онконастороженості медичних працівників та самого населення. Це спричинено багатьма факторами, серед яких слід виділити низький рівень організації роботи з профілактики онкологічних захворювань, низьку якість та неповне охоплення онкопрофоглядами осіб працездатного віку, які працюють, і, особливо, тих, які не зайняті трудовою діяльністю.

     Необхідно на всіх етапах працювати з населенням з питань самообстеження, обізнаності щодо причин онкологічних захворювань та факторів, які негативно впливають на стан здоров’я людини, включаючи спосіб життя, харчування, стан довкілля.