Всеукраїнський Форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи

2-4 квітня 2015 року в м.Дніпропетровськ  відбувся  3-й Всеукраїнський Форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи , в якому взяли  участь представники з України, Ізраілю, Єстонії.  Відповідно до головної ідеї товариства нейрореабілітації, Форум об’єднує неврологів, фізичних терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців системи медико-соціальної експертизи.

На заході  піднімались проблемні питання надання медичної допомоги та реабілітації інвалідів із захворюваннями нервової системи в Україні, ранньої реабілітації хворих  після інсульту, актуальність фізичного терапевта та ерготерапевта , як рівноправних  членів професійної реабілітаційної  команди  в системі реабілітації, реабілітація постраждалих внаслідок військових конфліктів. Вперше на Форумі був проведений тренінг для середнього медичного персоналу з питань догляду неврологічних хворих.

    Сучасна реабілітація можлива тільки у взаємодії медичних спеціалістів із лікарською кваліфікацією , які не є лікарями , тому одним із питань реорганізації системи охорони здоров’я є залучення фахівців з немедичною освітою . Головними принципами сучасної реабілітації є центральна та ключова  позиція пацієнта та визначення цілей та терміну щодо їх досягнення, кількісною оцінкою якості досягнення запланованого результату та практичне втілення  реабілітації щодо принципу біо-психо-соціальної моделі обмеження життєдіяльності. Важливішою умовою зниження рівня інвалідизації хворих після інсульту є виконання мультідисциплінарного принципу ведення цієї категорії  хворих.

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції Зй «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕДИКО-

СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

02-03 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ

1. Існуюча система (нейро)реабілітації в Україні не є ефективною та не відповідає сучасним світовим вимогам у організаційному, методологічному та технічному аспектах.

2.  Підтримати законодавчу ініціативу Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та інвалідів щодо розробки нового Закону України про реабілітацію із введенням в Україні медичних спеціальностей, необхідних для проведення (нейро реабілітаційного процесу у відповідності до сучасного досвіду Євросоюзу та світу: «лікар фізичної та реабілітаційної медицини», «фізичний терапевт», «ерготерапевт» із внесенням їх до Класифікатора професій ДК 003:2010 з кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр, науковими ступенями та вченими званнями відповідно до чинного законодавства України та подальшим внесенням відповідних змін до типових штатних нормативів лікувальних та реабілітаційних закладів.

3. Законодавчо визначити необхідність застосування принципу мультидисциплінарності у проведенні (нейро)реабілітаційних заходів із залученням відповідних фахівців лікарського та нелікарського медичного складу.

4. Використовувати у практичній діяльності усіх фахівців з (нейро)реабілітації та медико-соціальної експертизи в Україні принципи Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я із обов’язковим визначенням цілей (нейро)реабілітаційного процесу.

5. Запровадити загальну систему первинної спеціалізації та післядипломної освіти фахівців фізичної та реабілітаційної медицини та медико-соціальної експертизи.

6. Законодавчо об’єднати у сфері діяльності системи медико-соціальної експертизи дитячий та дорослий вік громадян України.

7. Надати законодавчу можливість професійним громадським медичним об’єднанням, які представляють Україну у європейських та світових структурах, приймати активну участь спільно з профільними державними структурами навчальної та виконавчої дії у створенні стандартів підготовки, подальшої сертифікації та ре-сертифікації фахівців реабілітації відповідно до рекомендацій професійних організацій Євросоюзу та світу.