Виїзне засідання медичної ради комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» за підсумками роботи за 2012 рік, м.Жашків

                 14 січня 2013 року в м.Жашків відбулось виїзне засідання медичної ради комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи»  за підсумками роботи за 2012 рік, в якому брали участь голови комісій МСЕ, голови ЛКК ЛПЗ м.Умань, Уманьського, Жашківського, Христинівського, Маньківського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Лисянського, Катеринопільського, Чигиринського районів, фахівці регіональних Управлінь праці та соціального захисту, Пенсійних фондів, Центрів зайнятості.

Головний лікар КЗ «ЧОЦ МСЕ» Лепський В.В.

З вітальним словом та доповіддю на тему: «Основні напрямки розвитку та шляхи удосконалення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів в області» виступив головний – лікар головний експерт КЗ «ЧОЦ МСЕ», головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ та МК з експертизи стійкої втрати працездатності Лепський В.В.

     2012 рік заклад закінчив в основному з цілком задовільними показниками. Досягнуто зниження первинного виходу на інвалідність і населення працездатного віку, який є основним рейтинговим показником служби, і всього дорослого населення.

     Визначився і закріпився перелом у відношенні до служби не лише керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів, а перш за все – інституту головних спеціалістів всіх рівнів та лікарів-клініцистів і, що особливо важливо, лікарсько-консультативних комісій медичних закладів.

     Сьогодні вже ні в кого немає сумнівів в тому, що показники первинної інвалідності прямо залежать від досконалості методів профілактики і діагностики, в т.ч. вродженої патології, своєчасності виявлення захворювань і інших ушкоджень та ефективності лікування, а висловлюючись мовою наказу МОЗ України від 02.11.2011р. № 743, вони затверджені найпершими індикаторами якості медичної допомоги.

     Здійснено реальні кроки щодо підвищення рівня знань голів і членів ЛКК з питань практичного застосування діючих в сфері медико-соціальної експертизи і реабілітації інвалідів законодавчих, урядових і галузевих нормативних документів.

     З цією метою проведено обласний “День експерта” в ІІ кварталі 2012р., обласну науково-практичну конференцію з питань МСЕ в кардіології, реабілітації інвалідів при хворобах системи кровообігу, 2 цикли курсів інформації і стажування для голів ЛКК всіх медичних закладів області в ІV кварталі.

     Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації інвалідів розглянуто на засіданні Колегії ГУОЗ та МК ОДА та на апаратній нараді в Головному управлінні.

     Є всі підстави стверджувати, що не на папері,  а в повсякденному житті налагоджена співпраця комісій МСЕ з управліннями праці і соціального захисту населення, Центрами зайнятості, Фондами соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями інвалідів з широкого кола питань, які стосуються, перш за все, реабілітації людей з інвалідністю, їх інтеграції в активне суспільне  життя.

     Можна похвалитися і тим, що значно “потеплішали” стосунки з пенсійними фондами. Обмін між ними і нашим закладом електронною інформацією налагоджено вже біля 2 років тому. Зараз же виникла потреба не лише у нас, а й у них брати участь в засіданнях МСЕК з правом дорадчого голосу, відповідно до наказу МОЗ України від 16.07.2011р. № 291 і, що найактуальніше, надавати особам з інвалідністю в нашій громадській приймальні при проходженні ними оглядів у МСЕК консультативну допомогу з питань призначення пенсій. Однак слід зазначити, що ми стоїмо на шляху радикальних перетворень служби відповідно до потреб суспільства, в першу чергу – людей з інвалідністю.

     Ми всі є свідками зростаючої уваги держави – і МОЗ України і Кабінету Міністрів України до проблем людей з інвалідністю, до вивчення реальної ситуації в кожному регіоні щодо здійснення заходів з попередження інвалідності, реабілітації хворих і інвалідів унаслідок найбільш інвалідизуючих захворювань.

      02 листопада 2012р. Колегія МОЗ України розглянула питання про стан надання медико-соціальної експертної та реабілітаційної допомоги населенню України і своїм рішенням визначила, що ця сфера медичної діяльності потребує подальшого реформування і системного інтегрованого підходу, доручила ДУ “УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України” та НДІ реабілітації інвалідів Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Національній Академії медичних наук розробити концептуальні засади реформування медичної реабілітації за умови приватно-державного партнерства, оплати послуг з медичної реабілітації за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

     За такої ситуації виникає потреба залучати до розв’язання проблем людей з інвалідністю органи і місцевого самоврядування, і місцевої виконавчої влади. В системі реформування служби МСЕ, до речі, не виключається і варіант повернення її до засад радянської лікарсько-трудової експертизи.

Заступник головного лікаря КЗ «ЧОЦ МСЕ» Лихогруд Н.П.

Доповідь на тему: «Про стан первинної інвалідності населення області за 2012р., заходи щодо удосконалення медико-соціальної експертизи в області».

Заступник головного лікаря КЗ «ЧОЦ МСЕ» Семененко О.В.

Доповідь на тему: «Про стан та заходи щодо удосконалення реабілітації інвалідів в області»

В/о голови спец. кардіологічної МСЕК Кіпер О.Д.

Доповідь на тему: «Про стан первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу та заходи щодо удосконалення МСЕ та реабілітації інвалідів»

Голова спец.онкологічної МСЕК Теліженко О.В.

Доповідь на тему: «Про стан первинної інвалідності від онкологічних хвороб, заходи щодо удосконалення МСЕ та реабілітації інвалідів»

Голова м/р МСЕК №2 Макаренко С.В.

 Доповідь на тему: «Про основні напрямки удосконалення роботи з медико-соціальної експертизи, профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів з урахуванням досвіду роботи м/р МСЕК №2»

Голова м/р МСЕК №3 Петрова В.О.

 Доповідь на тему: «Про основні напрямки удосконалення співпраці МСЕК і ЛКК з питань медико-соціальної експертизи, попередження інвалідності, реабілітації інвалідів з урахуванням досвіду роботи м/р МСЕК №3»

Представник Управління праці та соціального захисту

Представник Пенсійного фонду

     Представники Управління праці та соціального захисту населення та Пенсійного фонду Жашківського району доповіли про свою співпрацю з ЛКК та МСЕК, визначили шляхи та удосконалення подальшої спільної роботи для приближення допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями.