Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 Кабінет Міністрів України; Постанова від 11.08.2014 № 374

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 11 серпня 2014 р. № 374 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146, № 91, ст. 3678; 2014 р., № 64, ст. 1760) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2014 р. № 374

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321

1. У Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, — згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.”;

2) у пункті 2:

абзаци перший і дев’ятий викласти в такій редакції:

“2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення), належать:”;

“Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами.”;

абзац десятий після слова “мастектомії” доповнити словами “ , секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі — постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.”;

3) пункт 3 після слів “молочних залоз” доповнити словами “ , постраждалі внаслідок антитерористичної операції”;

4) абзац третій пункту 5 виключити;

5) у пункті 7:

в абзаці третьому після слів “інших осіб” доповнити словами “ , за виключенням постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність,”, а слово “лікувально-консультативні” замінити словом “лікарсько-консультативні”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном; кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса; кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса), та з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні); кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні) — ЛКК з оформленням відповідного висновку;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — військово-лікарські комісії (далі — ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

6) пункти 8-10 викласти в такій редакції:

“8. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху та дітей-інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху.

Інваліди по слуху та діти-інваліди по слуху віком від 7 років забезпечуються мобільними телефонами для письмового спілкування. Для інвалідів по слуху старше 60 років мобільні телефони повинні бути обладнані викликом “SOS”.

9. Інваліди I і II групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 14 років забезпечуються годинниками (електронними — діти віком від 6 років), аудіоплеєрами.

Інваліди I групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 6 років забезпечуються палицями тактильними.

Підставою для забезпечення інвалідів по зору та дітей-інвалідів по зору засобами реабілітації, зазначеними у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору.

10. На підставі висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, забезпечуються диктофонами інваліди I і II групи по зору з числа студентів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації, осіб, які працюють на посадах керівників та їх заступників, а також юристів, журналістів, педагогів. Інші спеціалісти можуть бути забезпечені диктофонами за наявності такого висновку та рішення комісії, утвореної Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до складу якої входить представник громадської організації інвалідів по зору.”;

7) пункти 12 і 13 викласти у редакції:

“12. Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК. Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди (з числа постійно лежачих), які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово — інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких патологіях нижніх кінцівок:

різко виражена деформація стопи — варусна, вальгусна (з (або без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III-IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців;

різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри — для дорослих, більш як 2 сантиметри — для дітей;

слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів — для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів — для взуття для дорослих);

вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей II-III ступеня;

неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суглобів усіх видів деформації;

облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня за наявності трофічних виразок;

ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;

різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);

деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта);

падаюча стопа.”;

8) абзаци другий-п’ятий пункту 14 виключити;

9) у пункті 16:

абзац п’ятий після слів “іншими засобами реабілітації” доповнити словами і цифрами “(індивідуальна програма не пред’являється інвалідами для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку)”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

“рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи, служби або навчання інваліда та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — сімнадцятим;

10) у пункті 19:

в абзаці восьмому слова “або медичних висновків (далі — електронне направлення)” замінити словами “та медичних висновків (далі — електронне направлення) за два місяці до закінчення зазначеного строку”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.”;

11) у пункті 21:

абзац перший після слова “мастектомії” доповнити словами “, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії”, а після слів “діють довічно” — словами “незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Електронні направлення на повторне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкороченням кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення наступного дня після закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій після слова “ЛКК” доповнити словами “ , рішенням ВЛК”;

12) у пункті 23:

в абзаці першому після слова “ЛКК” доповнити словом “ , ВЛК”, а слова “висновок, що містить” замінити словами “висновок, рішення, що містять”;

абзаци другий і третій після слова “ЛКК” доповнити словами “ , рішення ВЛК”;

13) абзац сьомий пункту 25 після слів “інший засіб реабілітації” доповнити словами “ , та вносить зазначену інформацію до банку даних у триденний строк з дня зняття з обліку”;

14) у пункті 26:

в абзаці першому:

у першому реченні слова “місцевому органу праці та соціального захисту населення” замінити словами “органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі — сервісний центр)”;

друге речення після слів “підлягають поверненню,” доповнити словами “та порядок їх повернення”;

в абзаці другому слова “Місцеві органи праці та соціального захисту населення” замінити словами “Органи соціального захисту населення та сервісні центри”;

15) пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. Порядок звітності про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначається Мінсоцполітики.”;

16) абзац другий пункту 29 викласти в такій редакції:

“Інваліди, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтверджуючу довідку.”;

17) у пункті 30:

в абзаці першому слова “(далі — замовлення)” виключити;

абзац другий після слів “керівником підприємства” доповнити словами “або уповноваженою ним особою”;

в абзаці третьому слова “може прийняти” замінити словом “оформляє”;

18) у пункті 31:

перше речення після слів “Шифр індивідуального засобу реабілітації” доповнити словами “та функціональні можливості інваліда, дитини-інваліда, іншої особи”;

друге речення після слів “керівником підприємства” доповнити словами “або уповноваженою ним особою”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.”;

19) у пункті 32:

в абзаці другому слово “переважно” виключити;

абзац п’ятий виключити;

20) у пункті 35:

абзац третій після слова “Інваліди” доповнити словами “та постраждалі внаслідок антитерористичної операції”;

абзац п’ятий після слів “з місця роботи” доповнити словами “ , служби або навчання”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами індивідуальних ортезів на стопу на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.”;

абзац сьомий після слова “мастектомії” доповнити словами “ , секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії”;

абзац восьмий виключити;

абзац дев’ятий після слова “інвалідів” доповнити словами “ , дітей-інвалідів та постраждалих внаслідок антитерористичної операції”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки, в тому числі протези та ортези, що видаються інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які працюють, служать, навчаються, та інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції з численними ураженнями кінцівок.”;

21) у другому реченні пункту 36 слова “промисловому об’єднанню “Укрпротез” замінити словами “Фонду соціального захисту інвалідів”;

22) пункти 37 і 38 викласти в такій редакції:

“37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі — технічні засоби реабілітації) інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник звертаються до органу соціального захисту населення або сервісного центру за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заявка).

Заявки вносяться працівниками органів соціального захисту населення або сервісних центрів до банку даних.

Оригінали заявок залишаються в органах соціального захисту населення або сервісних центрах. Завірені зазначеними органами або центрами копії заявок надсилаються підприємствам та у разі потреби надаються інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам, їх законним представникам.

38. Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник може замовити технічні засоби реабілітації на підприємстві, в сервісному центрі або органі соціального захисту населення.”;

23) у пункті 39:

в абзаці першому після слова “інвалід,” доповнити словами “постраждалий внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “ , дитина віком до 18 років” виключити;

в абзаці третьому після слова “інваліда,” доповнити словами “постраждалого внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “ , дитини віком до 18 років” виключити;

24) в абзаці першому пункту 40 після слова “інвалідом,” доповнити словами “постраждалим внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “ , дитиною віком до 18 років” виключити;

25) доповнити Порядок пунктом 40-1 такого змісту:

“40-1. Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, їх законний представник можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного засобу реабілітації, який у такому разі видається наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації такого засобу, за виключенням причин, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту.

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки та фактичним виготовленням засобу реабілітації інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, їх законний представник можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший засіб реабілітації.

У разі отримання інвалідом, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, дитиною-інвалідом, їх законним представником неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду позачергово видається інший засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

У разі смерті інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда засіб реабілітації видається наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

У разі відсутності інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про відсутність інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду. Якщо протягом 30 днів з дня надіслання акта органом соціального захисту населення інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід не отримали технічний засіб реабілітації та не надали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Після отримання органом соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації та документа, передбаченого абзацом шостим цього пункту, такий засіб видається інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, їх законному представнику позачергово, а у разі відсутності зазначеного документа — в порядку черговості.

Форми акта про відсутність інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання та заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.”;

26) у пункті 41:

в абзаці першому після слова “інвалідами,” доповнити словами “постраждалими внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “та дітьми до 18 років” виключити;

в абзаці другому після слова “інвалід,” доповнити словами “постраждалий внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “ , дитина віком до 18 років” виключити;

27) у пункті 42:

в абзаці першому після слова “інваліда,” доповнити словами “постраждалого внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “та дитини віком до 18 років” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Підприємство може надсилати готовий технічний засіб реабілітації поштою у разі письмової згоди інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда, їх законного представника.”;

28) пункти 43 і 44 викласти в такій редакції:

“43. У разі коли інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального захисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

44. Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди забезпечуються одним виробом на вибір таких видів:

1) допоміжні засоби для особистої гігієни:

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз;

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем;

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни;

2) засоби для ходіння, керованими однією рукою, та засоби для ходіння, керованими обома руками: палицями; палицями з трьома або більше ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; милицями паховими; ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунками-стільцями; ходунками-столами;

3) меблі:

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим;

табуретом, стільцем.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, діти-інваліди можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації (крім засобів для пересування) на мінімальний строк, передбачений переліком або моделями, що мають підвищену надійність чи розширені функції, на максимальний строк, передбачений переліком.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними таких видів:

універсальні — призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням;

дорожні — призначені для пересування дорогами з твердим покриттям;

універсальні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів (крім спортивних) — призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси;

дорожні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів — призначені для пересування дорогами з твердим покриттям, з подвійним ручним керуванням та механічним приводом, високоманеврені та з можливістю регулювання положення центру маси.

Активними інвалідами, постраждалими внаслідок антитерористичної операції та дітьми-інвалідами є особи, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, служать, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо).

Діти-інваліди забезпечуються двома кріслами колісними на вибір (при цьому видається не більше одного крісла з електричним приводом) на максимальний строк, передбачений переліком.

Діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції може бути забезпечений на вибір:

одним кріслом колісним з ручним керуванням (дорожнім чи універсальним) базовим або розширеними функціями строком на два роки;

одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) базовим або розширеними функціями строком на шість років;

двома кріслами колісними (дорожнім та універсальним) або двома універсальними кріслами (при цьому видається не більше одного крісла з електричним приводом та розширеними функціями) на максимальний строк, передбачений переліком.

Активний інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції чи дитина-інвалід може бути забезпечений на вибір:

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;

двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базове, друге — дорожнє чи універсальне з розширеними функціями, строком на чотири роки;

двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки;

двома кріслами колісними, одне з яких дорожнє чи універсальне з електричним приводом, друге — універсальне для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базове, на максимальний строк, передбачений переліком.”;

29) в абзаці першому пункту 47 після слова “інвалід,” доповнити словами “постраждалий внаслідок антитерористичної операції,”, а слова і цифри “ , дитина віком до 18 років” виключити;

30) у пункті 48:

абзац другий після слів “Ремонт технічних” доповнити словами “та інших”, а після слів “сервісними центрами” — словами “за заявою інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, їх законного представника або”;

абзац третій виключити;

31) у пункті 49:

абзац другий після слів “сервісним центром” доповнити словами “із залученням фахівців Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”;

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“довідки ЛКК або висновку лікувально-профілактичного закладу про зміну антропометричних даних;

медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

Недоцільним вважається ремонт технічних та інших засобів реабілітації, якщо сукупна вартість ремонту становить більш як 70 відсотків граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на відповідний рік.”;

32) пункт 50 викласти в такій редакції:

“50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

Під час проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

У разі заміни комплектувальних виробів під час проведення первинного протезування та післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки — стопа, для протезів стегна — стопа та механізм колінний) з обов’язковим внесенням підприємством, яке здійснило такий ремонт, відповідної інформації до банку даних та картки протезування.”;

33) у пункті 53:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.”;

в абзаці четвертому слова “ , Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об’єднання “Укрпротез” замінити словами “та Фонду соціального захисту інвалідів”;

абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, засобів реабілітації (засобів для одягання та роздягання, допоміжних засобів для особистої гігієни, допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблів та оснащення), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації у межах загального обсягу зазначених коштів, а також пріоритетні напрями використання бюджетних коштів.

Пріоритетність спрямування бюджетних коштів надається виготовленню протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, крісел колісних, меблів (столів-парт, стійок-парт, стійок (вертикалізаторів, стійок похилих), ліжок, стінок шведських, матраців протипролежневих), допоміжних засобів для переміщення або переносу (кошиків (стільців) для перенесення).”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

34) у тексті Порядку слова “місцевий орган праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі.

2. У додатку до постанови:

1) у пункті 1:

у графі “Найменування виробу”:

абзац другий після слова “хребта” доповнити словами “(бандажі грижові)”;

в абзаці третьому слово “ремені” замінити словом “корсети”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

 

 

“ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 18”;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

 

 

“комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки

1

1”;

 

3) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

 

 

“комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки

1

1”;

 

4) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

 

 

“ліфи для кріплення протезів молочної залози

1,5

3”;

 

5) у пункті 8:

абзаци восьмий і одинадцятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 

 

“ — чохли

2

1

09 06 24”;

6) пункт 9 виключити;

7) пункти 10 — 17 викласти в такій редакції:

 

“10.

Допоміжні засоби для особистої гігієни:

 

 

09 12

 

крісла-стільці (на колесах і без них)

4 або 6

1

09 12 03

 

сидіння на унітаз

4 або 6

1

09 12 09

 

сидіння-надставки на унітаз

4 або 6

1

09 12 12

 

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни

4

1

09 33 03

 

умивальники

пожиттєво

1

09 33 03

11.

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:

 

 

12 03

 

палиці (в тому числі палиці тактильні)

2 або 5

1

12 03 03

 

палиці з трьома або більше ніжками

2 або 5

1

12 03 16

 

милиці ліктьові

3 або 5

2

12 03 06

 

милиці з опорою на передпліччя

3 або 5

2

12 03 09

 

милиці пахові

3 або 5

2

12 03 12

12.

Засоби для ходіння, керовані обома руками:

 

 

12 06

 

ходунки-рамки

4 або 6

1

12 06 03

 

ходунки на колесах

4 або 6

1

12 06 06

 

ходунки-стільці

4 або 6

1

12 06 09

 

ходунки-столи

4 або 6

1

12 06 12

13.

Допоміжні засоби для переміщення або переносу:

 

 

12 30

 

мотузкові сходи

2

1

12 30 12

 

кошики (стільці) для перенесення

8 або 10

1

12 30 18

14.

Крісла колісні:

 

 

12 21

 

крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

2 або 4

1

12 21 03

 

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

2 або 4

1

12 21 06

 

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

2 або 4

1

12 21 09

 

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

 

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

 

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

 

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

 

крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом)

2 або 3

1

12 21 12

 

крісла колісні з однобічним ручним керуванням без привода

2 або 3

1

12 21 15

 

крісла колісні з ножним керуванням

2 або 3

1

12 21 18

 

крісла колісні, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном

6 або 8

1

12 21 21

 

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса

6 або 8

1

12 21 24

 

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні)

6 або 8

1

12 21 24

 

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

6 або 8

1

12 21 27

 

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні)

6 або 8

1

12 21 27

 

дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

 

триколісні велосипеди

4

1

12 18 06

15.

Допоміжні засоби для підйому

пожиттєво

1

12 36

16.

Меблі:

 

 

 

 

столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

6 або 9

1

18 03

 

меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі)

3

1

18 09

 

ліжка

пожиттєво

1

18 12

 

матраци протипролежневі

3

1

18 12 18

 

стінки шведські

пожиттєво

1

 

17.

Оснащення:

 

 

 

 

перила та поручні, у тому числі комбіновані (вертикальні, поворотні)

8

1

18 18 03

 

брусся, руків’я (поручні прямі, кутові, відкидні, поворотні)

 

8

1

18 18 06”;

 

 

 

8) в абзаці другому пункту 18 у графі “Найменування виробу” слово “магнітофони” замінити словом “аудіоплеєри”;

9) у примітках до додатка:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються строком на три роки.”;

доповнити примітки пунктом 6 такого змісту:

“6. Комплект для кукси верхньої або нижньої кінцівки видається для кожної ураженої кінцівки з розрахунку не більш як шість чохлів у комплекті.”.