Обласна науково-практична конференція “Питання медико-соціальної експертизи, реабілітації інвалідів та попередження інвалідності від хвороб системи кровообігу ”

   12 грудня 2012 року на базі Черкаської обласної лікарні  за ініціативи головного лікаря комунального закладу “Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи” Лепського В.В.,  була проведена обласна науково-практична конференція  “Питання медико-соціальної експертизи, реабілітації інвалідів та попередження інвалідності від хвороб системи кровообігу ”.

В конференції брали участь близько 150 запрошених з Черкаської області: лікарі терапевти, невропатологи, кардіологи, сімейні лікарі, голови  ЛКК, лікарі МСЕ, представники Пенсійних фондів, центрів зайнятості, управлінь праці та соціального захисту населення.

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КУЧЕР Г.М., ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МСЕ ДЕПАРТАМЕНТУ РЕФОРМ ТА РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МОЗ УКРАЇНИ ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я., ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ЛИХОГРУД Н.П., ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ ОДА НАЙДАН О.В., НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ГУОЗ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ ОДА

 

Конференцію урочисто відкрив Найдан О.В., перший заступник начальника Головного Управління, та наголосив, що основою змін  в ставленні до людей з обмеженими можливостями є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя в суспільстві та створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів. Якщо раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосердя до інвалідів, то нині – стан дотримання їх прав. Обов’язком держави і суспільства є забезпечення належного соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працевлаштування, долучення інвалідів до духовного, культурного, спортивного життя. І далеко не остання роль належить здійсненню заходів з медичної реабілітації, спрямованих на відновлення та збереження здоров’я людини з інвалідністю.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МСЕ ДЕПАРТАМЕНТУ РЕФОРМ ТА РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МОЗ УКРАЇНИ ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.

 

Патологія органів кровообігу є першою серед причин інвалідізації та смертності, її внесок у сумарну кількість тих, що стали інвалідами чи померли, є найбільшим.

Актуальність проблеми первинної інвалідності населення області з року в рік не зменшується, а по мірі зростання первинної інвалідності населення працездатного віку на фоні стабільно високих показників смертності серед осіб працездатного віку, і особливо  надсмертності чоловіків, набуває особливої гостроти.

Інвалідність внаслідок хвороб системи кровообігу посідає всі останні роки моніторингу первинної інвалідності 1 місце у нозологічній структурі первинної інвалідності  населення; статистичні дані впродовж останніх  3 років фіксують збільшення питомої ваги даного класу хвороб у структурі первинної інвалідності дорослого населення (в 2009 – 27.7%,  2010 – 27,5%, 2011 –30.1% ) та у працездатному віці ( 2009 – 23.0%, 2010 -20.7%, 2011 —  23.1%). Така ж тенденція спостерігається і в Україні .

В значній мірі рівень первинної інвалідності, в т. ч. і  від хвороб системи кровообігу, пов’язаний з проблемами, в першу чергу, первинної медичної допомоги, клінічної кардіології, кардіохірургії.

Закономірно, що за умов реформування медичної галузі і системи надання медичної допомоги Наказом МОЗ України  від 02.11.2011р. №743 найпершим індикатором якості первинної медичної допомоги серед індикаторів затверджено показник інвалідності, що вперше встановлена, а вже потім — показники малюкової смертності, виявлення онкозахворювань, туберкульозу в занедбаних стадіях, повноту охоплення профілактичними щепленнями окремих контингентів населення та повноту охоплення диспансерним наглядом хворих з окремими захворюваннями.

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ МСЕК № 2 КЗ «ЧОЦ МСЕ» КАРАСЬ М.М.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «СТАН ТА ПРИЧИНИ ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВІД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ СЛУЖБИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ»

Висновки та основні завдання на 2012р.

Причинами високого рівня  первинної інвалідності є:

  • недостатній рівень профілактичної роботи, внаслідок чого серцево-судинні захворювання виявляються нерідко в запущених стадіях;

  • неадекватна диспансеризація хворих ( в тому числі – через неможливість забезпечити лікування ефективними засобами через фінансово-економічні проблеми) і, як наслідок, прогресуючий  перебіг захворювань;

  • несвоєчасна діагностика з метою раннього виявлення захворювань;

  • недотримання стандартів обстеження та лікування;

  • недостатня реабілітація хворих;

  • недостатня підготовка деяких категорій лікарів

З метою зниження та попередження первинної інвалідності:

  1. Поліпшити якість профілактичних оглядів населення.

  2. Своєчасно оздоровлювати виявлених хворих.

  3. Проводити диспансеризацію відповідно до державних соціальних нормативів амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги, а також державних соціальних нормативів в сфері реабілітації інвалідів.

  4. Активізувати роботу щодо профілактики інвалідності шляхом продовження листків непрацездатності, спільного контролю (МСЕК, Фондів, обласних та районних спеціалістів) за лікуванням під час перебування на пролонгованому листку непрацездатності.

5. Удосконалювати роботу з медико-соціальної реабілітації інвалідів шляхом тісної співпраці всіх учасників процесу реабілітації – Центру МСЕ, ЛПЗ області, Управлінь праці і соціального захисту населення, Центрів зайнятості населення, громадських організацій інвалідів та інше.

6. Впроваджувати науково-методичні розробки Українського ДНДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України та Українського ДНДІ реабілітації.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ З МЕДИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КАРДІОЛОГІЧНОГО ЦЕНТР             ШАНДРА Т.Л.

 ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ОРГАНІЗАЦІЯ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

ЗАВІДУВАЧ НЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ КЗ «ЧОЛ-ЦЕМД» ЧОР ТУЗ М.М.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ПРО СТАН НАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2010-2012 РОКИ»

 

ГОЛОВА МІЖРАЙОННОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ № 2 МАКАРЕНКО С.В.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ІНВАЛІДІВ ПРИ ХВОРОБАХ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА»

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КУЧЕР Г.М.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В РЕГІОНІ. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ»

 

МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК КАРДІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України» ТАНЦУРА О.В.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В КАРДІОЛОГІЇ НА СЛУЖБІ МСЕ»

 

ЗАВІДУВАЧ КАРДІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України» БІРЕЦЬ Н. М.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «МЕДИКО—СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ В КЛІНІЦІ  ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НДІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ МОЗ УКРАЇНИ»

 

МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК КАРДІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України» ЗУБКО І. М.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «СУЧАСНІ МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ»

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ГНІДАШ В.Ф.

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ СЛУЖБИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ЛКК МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ З ПИТАНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ІНВАЛІДІВ»

 

ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЗДОРОВ’Я» ПРИ ЧЕРКАСЬКОМУ ПАНСІОНАТІ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ДАНЬКО Р.В.

 ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ЕТАПНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ»

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. ЧЕРКАСИ СЕРГІЄНКО Н.В

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ СПІВПРАЦІ  УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М.ЧЕРКАСИ З МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ КОМІСІЯМИ»