Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання медико-соціальної експертизи, попередження інвалідності та реабілітації інвалідів від хвороб кістково-м’язевої системи»

     17 квітня 2013р. за ініціативи головного лікаря комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» Лепського В.В., на базі комунального закладу «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»  відбулась науково-практична конференція «Актуальні питання медико-соціальної експертизи, попередження інвалідності та реабілітації інвалідів від хвороб кістково-м’язевої системи», за участю лікарів МСЕК та ЛКК, ортопед-травматологів, неврологів, нейрохірургів, терапевтів, ревматологів, сімейних лікарів, науковців ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ» МОЗ України (м.Дніпропетровськ).

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

Головне управління охорони здоров’я

та медицини катастроф Черкаської

обласної державної адміністрації

 

Комунальний заклад

 «Черкаський обласний центр

медико-соціальної експертизи»

                                                                       

 

Програма

науково-практичної конференції

«Актуальні питання медико-соціальної

 експертизи, попередження   інвалідності та

 реабілітації інвалідів від хвороб

кістково-м’язевої системи»

 

 

м.Черкаси

2013р.

 

Вітальне слово:

     Найдан Олег Володимирович, перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації.

     Кошова Лариса Миколаївна, начальник відділу надання медичної допомоги дорослому населенню.

     Лепський Владлен Володимирович, головний лікар-головний експерт КЗ «ЧОЦ МСЕ».

 

Шановні колеги,

 учасники сьогоднішнього зібрання,

гості нашої конференції ! 

         Дозвольте мені вітати Вас від імені Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф на гостинній Черкащині, побажати плідної роботи науково-практичній конференції, присвяченій надзвичайно актуальній проблемі – удосконаленню експертизи стійкої втрати працездатності при хворобах кістково-м’язової системи та реабілітації інвалідів, яка проводиться за рішенням апаратної наради Головного управління, на якій ця проблема в минулому році детально розглядалась.

            Враховуючи необхідність мультидисципінарного підходу до вирішення питань діагностики, лікування реабілітації цих хворих і інвалідів, до участі в конференції запрошені голови і члени ЛКК, МСЕК, лікарі ортопеди-травматологи, неврологи, нейрохірурги, терапевти, ревматологи, сімейні лікарі.

            В ідеології конференції дуже привабливою і обнадійливою є участь науковців Українського Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в пошуках шляхів їх розв’язання.

             Впровадження саме таких принципів в життя, я переконаний, принесе позитивні результати в справу збереження і хоча б часткового відновлення здоров’я цих контингентів хворих.

             Дозвольте зазначити, що в Україні нині налічується близько 2,67 млн. інвалідів. За останнє десятиріччя їх кількість в загальній структурі населення збільшилась з 4% до більш, ніж 5%.

             Національне законодавство, зокрема базовий Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» спрямовують державну політику в розв’язанні проблем інвалідів на створення правових, економічних, політичних, побутових, соціально-економічних умов для відновлення здоров’я, матеріального забезпечення, посильної трудової і суспільної діяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

             Головну роль у цьому процесі відіграє їх реабілітація.

             Донедавна була відсутня законодавча база служби реабілітації інвалідів. Питання адміністративної, організаційної, матеріально-технічної та фінансової основи цієї політики регулювалися переважно підзаконними актами. Для практичного втілення його в життя прийняті низки нормативно-правових актів, а саме: державна і регіональні базові програми, що встановлюють гарантований перелік реабілітаційних виробів та послуг, які надаються інвалідам безкоштовно за рахунок коштів відповідних бюджетів та порядок розміщення державного замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам; державні і регіональні реабілітаційні стандарти, що є основою об’єктивної оцінки якості і ефективності реабілітації інвалідів.

                 Сьогодні ні в кого з лікарів-клініцистів немає сумнівів в тому, що показники первинної інвалідності в значній мірі залежать від досконалості методів профілактики і діагностики,  в т.ч. вродженої патології, своєчасності виявлення захворювань і інших ушкоджень та ефективності лікування, а тому цілком закономірним є затвердження наказом МОЗ України від  02.11.2011р. № 743 найпершими індикаторами якості первинної медичної допомоги показників первинної інвалідності.          

             Впродовж останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до інвалідів.

           Основою цих змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя в суспільстві та створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів. Якщо раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосердя до інвалідів, то нині – стан дотримання їх прав. Обов’язком держави і суспільства є забезпечення належного соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працевлаштування, долучення інвалідів до духовного, культурного, спортивного життя. І далеко не остання роль належить здійсненню заходів з медичної реабілітації, спрямованих на відновлення та збереження здоров’я людини з інвалідністю.

           Наше суспільство поступово усвідомлює, що саме йому потрібно пристосовуватись до потреб інвалідів, а не навпаки.

          Акцент повинен ставитись не на те, “ що може, а чого не може людина з інвалідністю ”, а на те, “ що необхідно зробити, щоб людина з інвалідністю могла працювати та брати участь в суспільному житті”, що можливе лише при повсякденній співпраці  присутніх на цій конференції.

Шановні присутні! 

             Ми не перший, і мабуть не в останній раз збираємось в такому складі для обговорення шляхів розв’язання багатьох проблем людей з особливими потребами, і я впевнений, що кожна така зустріч додає нових позитивних зрушень в забезпечення успішної реалізації прав інвалідів на повноцінне медичне забезпечення , соціальний захист , дотримання всіх прав людини і громадянина.

             Бажаю успішної і плодотворної роботи конференції і нових творчих звершень кожному з Вас!

 

Карась Марія Миколаївна, голова обласної МСЕК №2 КЗ «ЧОЦ МСЕ»

Доповідь на тему: «Стан та причини первинної інвалідності населення області від хвороб кістково-м’язевої системи за 2010 – 2012рр.»

 

Тимченко Людмила Дмитрівна, лікар-невролога неврологічного відділення ЧОЛ

Доповідь на тему: «Вертеброгенні ураження нервової системи»

 

Годлевський Денис Олегович, завідувач нейрохірургічного відділення ЧОЛ, головний позаштатний нейрохірург ГУОЗ та МК Черкаської ОДА

 Доповідь на тему: «Нові методи оперативного лікування уражень хребта»

 

Хомяков Віктор Миколайович, керівник відділу МСЕ і реабілітації інвалідів з наслідками травм та ортопедичних захворювань ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ» МОЗ України

 Доповідь на тему: «Реконструктивно-відновне лікування хворих та інвалідів з поліструктурними пошкодженнями верхніх кінцівок»

 

Бойко Олександр Михайлович, завідувач відділення МСЕ і реабілітації інвалідів з наслідками травм та ортопедичних захворювань ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ» МОЗ України

 Доповідь на тему: «Принципи реабілітації інвалідів з хибними суглобами довгих кісток»

 

Канюка Євген Валерійович, завідувач кабінету ЛФК і спортивної медицини ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ» МОЗ України

Доповідь на тему: «Особливості лікувальної фізкультури у хворих та інвалідів з наслідками травм опорно-рухового апарату»

 

Сич Сергій Іванович, голова фтизіо-пульмонологічної МСЕК КЗ «ЧОЦ МСЕ»

Доповідь на тему: «Про причини первинної інвалідності населення працездатного віку від туберкульозу опорно-рухового апарату за 2010 – 2012рр., залежність їх від рівня захворюваності, своєчасності діагностики, лікування за результатами експертної оцінки медичної документації»

 

Макаренко Світлана Володимирівна, голова міжрайонної МСЕК №2

 Доповідь на тему: «Підходи та види реабілітації при хворобах кістково-м’язевої системи»

 

 

Також в конференції брали участь та виступили з доповідями:

     Дзюбан Олександр Іванович, завідувач відділу експертизи тимчасової непрацездатності та надання матеріального забезпечення Черкаського обласного Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності: «Актуальні питання тимчасової непрацездатності, терміни направлення на МСЕК».

 

     Євчук Анатолій Петрович, заступник начальника цеху Черкаського протезно-ортопедичного цеху: «Забезпечення людей з обмеженими можливостями технічними засобами реабілітації».