«Модель працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю»

14.06.2012р. на базі Черкаського міського центру зайнятості відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Модель працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю», в якому взяли участь представники організацій партнерів, а саме: МСЕК, Управління праця та соціального захисту населення, Фонду соціального захисту інвалідів, громадських організацій інвалідів, роботодавців.

 

У зв’язку з постійним зростанням звернень до Черкаського міського центру зайнятості осіб з обмеженими властивостями, особливої актуальності набуває проблема їхнього працевлаштування. Державна служба зайнятості відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню людей з інвалідністю з урахуванням рекомендацій медико – соціальної експертної комісії на вільні та новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємством. Акценти в спільній роботі служби зайнятості та МСЕК ставляться не на питання «що може, а чого не може людина з інвалідністю», а на те «що необхідно зробити, щоб людина з інвалідністю могла працювати та брати участь в суспільному житті».

 Протягом січня – травня 2012р. в Черкаському міському центрі зайнятості перебувало на обліку 397 чоловік (в т.ч. жінок -195 осіб, молоді — 79). Статус безробітного отримали 378 осіб. Допомогу по безробіттю отримали 312 осіб. Працевлаштовано з урахуванням рекомендацій МСЕК, побажань клієнта та потреби підприємств в кадрах 29 осіб, навчались 13 осіб, отримали одноразову допомогу 3 особи, брали участь у громадських роботах 9 осіб.    

З 01.06.2012р. Центри зайнятості області перейшли на роботу за ЄТНАСП в рамках реалізації Проекту Програм розвитку ООН, міжнародної організації праці та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості». Під час реєстрації особи з обмеженими можливостями консультант центру зайнятості розробляє спільно з інвалідом Індивідуальну програму працевлаштування, в якій визначає ступінь трудового потенціалу клієнта з урахуванням обмежень життєдіяльності, які викладені у ІПР МСЕК, що відображає у додатку №7 до ПК.

Заслухавши і обговоривши виступи щодо участі зацікавлених осіб у забезпеченні зайнятості людей з інвалідністю, головною метою якої є вирішення проблем повернення осіб з інвалідністю до продуктивної зайнятості, учасники «круглого столу» вважають за доцільне  проведення в цьому напрямку спільної роботи на умовах  партнерства між ЛКК та центрами зайнятості. На базі Черкаського міського центру зайнятості пропонується створити робочу групу, до складу якої включити членів лікорсько-консультативних комісій медичних закладів, працівників управління праці та соціального захисту населення, Фонду соціального захисту інвалідів, громадських організацій інвалідів, фахівців МСЕК, роботодавців, забезпечувати інформування громадськості через ЗМІ про комплексні заходи та хід забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю. Розробити та запровадити соціальну рекламну кампанію, спрямовану на виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами, усунення стереотипного сприйняття людини з інвалідністю, як непрацездатної особи.