Міжобласна науково-практична конференція «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з інвалідністю від розладів психіки та поведінки»

Психічні розлади є однією з провідних причин інвалідності населення, яку можна вважати показником соціального навантаження суспільства. В структурі первинної інвалідності дорослого населення в Україні на розлади психіки та поведінки  припадає  5.6%.

Тому в організації психіатричної допомоги, медико-соціальної експертизи   та реабілітації особливу значимість набуває забезпечення різнобічної соціальної допомоги та підтримки хворих, захист їх соціальних прав, відновлення здатності жити і функціонувати в суспільстві.

Обговоренню цих складних проблем  була присвячена міжобласна науково-практична конференція «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з інвалідністю від розладів психіки та поведінки», яка відбулась 30 травня 2013 року в м. Черкаси та  була організована відділом  медико-соціальної експертизи МОЗ України, головним управлінням охорони здоров’я та медицини  катастроф Черкаської ОДА,  КЗ «Черкаський ОЦ МСЕ», товариством психіатрів Черкаської області.

В конференції взяли участь лікарі-психіатри області, психологи, голови ЛКК всіх міст та сільських адміністративних  районів, сімейні лікарі, соціальні працівники, представники громадських організацій інвалідів,  а також голови та лікарі спеціалізованих психіатричних МСЕК 12 областей України.

 

 

Були порушені  та обговорені   організаційно-методичні,  юридичні та соціальні аспекти  медико-соціальної експертизи при розладах психіки та поведінки,   організований   діалог та обмін досвідом фахівців-експертів, в тому числі  з передовим досвідом роботи  реабілітаційних установ м. Умань, методами співпраці з Всеукраїнською громадською організацією  інвалідів  «Гармонія» та  досвідом соціальної та трудової реабілітації інвалідів з психічними розладами .

Лейтмотивом конференції  стало переконання, що тільки спільними зусиллями психіатрів, фахівців медико-соціальної експертизи, сімейних лікарів, соціальних працівників, психологів, спеціалістів з працевлаштування, членів громадських організацій інвалідів можливо налагодити ефективну реабілітаційну діяльність і досягти головної мети – як можна повнішого інтегрування осіб з інвалідністю в активне суспільне життя,  відновлення індивідуальної та суспільної цінності хворих, їх особистісного  та соціального статусу.

Учасників конференції привітали:

Марков Сергій Євгенович, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні.

 

 

Лепський Владлен Володимирович, головний лікар – головний експерт КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ», головний позаштатний спеціаліст з експертизи стійкої втрати працездатності.

 

В ході конференції виступили:

Гаркавий Костянтин Анатолійович, головний лікар КЗ «Черкаський обласний  психоневрологічний  диспансер», головний  позаштатний психіатр  ГУОЗ та МК ОДА про  стан та перспективи розвитку психіатричної служби Черкаської області.  

 

 

Шворак Олександр Миколайович, голова спеціалізованої психіатричної МСЕК про роль факторів, які сприяють виходу на інвалідність  хворих з психічними розладами, вирішення проблем соціальної реабілітації.      

 

 

Малаковська Лілія Володимирівна, голова спеціалізованої психіатричної МСЕК Львівського ОЦ МСЕ  про проблеми медико-соціальної експертизи, профілактики, реабілітації, зниження інвалідності при психічних розладах з погляду  практичного лікаря.

 

 

Базік Жанна Миколаївна, завідувач геронтологічного відділення КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» ЧОР, керівник Центру паліативної терапії про досвід міжнародного регіонального співробітництва в галузі паліативної допомоги.      

 

 

Кривенко Оксана Василівна,  начальник відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг, їх соціального обслуговування та реабілітації Управління праці та соціального захисту  населення Уманського Міськвиконкому про практичне вирішення питань  соціального захисту та реабілітації   інвалідів в регіоні.

 

 

Стеценко Микола Григорович, психолог спеціалізованої психіатричної МСЕ, головний позаштатний психолог ГУОЗ та МК Черкаської ОДА про психологію інвалідності.

 

 

Гарбазей Дмитро Олександрович, оперуповноважений УБОЗ України в Черкаській області  про правове регулювання в сфері охорони здоров’я, пов’язане з правовим статусом  психічно хворих.

 

 

Антропов Юрій Володимирович, Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Гармонія», член Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України про проблеми працевлаштування інвалідів з психічними розладами в Україні.

 

 

Дроздова Ірина Володимирівна, керівник відділу психоневрології, психотерапії та медичної психології ДУ «Укр Держ  НДІ МСПІ МОЗ України», доктор медичних наук про інформаційні технології аналізу динаміки інвалідності на  моделі психічних та поведінкових розладів.

 

 

Назаренко Ігор Петрович,  психолог відділу  медико-соціальної  реабілітації про досвід роботи відділу медико-соціальної реабілітації при Київській психіатричній лікарні №1.

 

 

Зубрило Анна Юріївна, психолог КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» про проблеми психоонкології  та психофізіологічну модель виникнення онкологічних захворювань.          

 

 

Конференція завершилась «круглим столом», активною дискусією з актуальних питань медико-соціальної  експертизи та реабілітації інвалідів з розладами психіки та поведінки.

 

 

Учасники конференції виступили з наступними ініціативами:

 в сфері  медико-соціальної експертизи:

1. Розглянути питання про  проведення  тематичних курсів   з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з інвалідністю при розладах психіки та поведінки  для лікарів-психіатрів спеціалізованих психіатричних МСЕК та голів  ЛКК, сімейних лікарів.

2. Внести  корективи в «Інструкцію про встановлення груп інвалідності», затверджену Наказом МОЗ від 05.09.2011р. №561 та в Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1317.

3. Провести в 2014 році загальноукраїнську науково-практичну конференцію  за участі спеціалістів  психіатричних МСЕК, обрати  робочу  Раду фахівців спеціалізованих психіатричних МСЕК.

в сфері  соціального захисту осіб з інвалідністю з розладами психіки та поведінки:

1. Підтримати ініціативу Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Гармонія» щодо  розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції державної програми «Соціальний захист громадян, які мають психічні розлади».

2. Поскільки психічні розлади є однією з провідних причин інвалідності населення, яку можна вважати показником соціального навантаження суспільства, відділу МСЕ МОЗ України  розглянути питання  про можливість створення спеціалізованих  реабілітаційних рад в Україні  при  органах місцевої влади у відповідності з  Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (розділ IV, стаття17), Конвенції про права інвалідів з  консультативно-дорадчими  функціями  для  координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, медичної   служби, регіональних Управлінь  соціального захисту населення, Центрів зайнятості, реабілітаційних закладів,  громадських організацій  інвалідів  з метою   забезпечення реабілітаційного процесу у осіб з інвалідністю зв’язку  з розладами психіки та поведінки, виконання індивідуальних реабілітаційних програм, ресоціалізації  та відновлення соціального функціонування на позагоспітальному етапі реабілітації, формування та ефективної реалізації єдиної політики в реабілітаційному процесі.

3. Запровадити за принципом  надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, де “гроші ходять за дитиною”, аналогічні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів.

4. Розширити перелік видів соціальних послуг в частині, що стосується денного догляду, соціально-побутового патронажу, допомоги родинам, супроводу на робочому місці, реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок розладів психіки та поведінки у недержавних організаціях та підприємствах громадських організацій інвалідів.

5. Провести роботу щодо інвентаризації майна колишніх лікувально-виробничих майстерень, які функціонували при психіатричних закладах, та вжити заходів щодо відновлення їхньої роботи.

6. Вжити організаційних заходів щодо виділення громадським організаціям інвалідів та підприємствам громадських організацій інвалідів  приміщень для організації зайнятості осіб з інвалідністю з розладами психіки та поведінки.