Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи»

21-22 листопада 2013 року в Києві відбулася Друга міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи», яка була організована спільними зусиллями Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, його медико-психологічного факультету зокрема, Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ, Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів», ГО «Арт-терапевтична асоціація». В даному заході змогли взяти участь як корифеї та фундатори даної галузі, так і молоді вчені та студентство, завдяки чому всі учасники розширили свій світогляд та почерпнули багато цікавої і, головне, доцільної у роботі інформації. На конференцію завітали гості з різних регіонів нашої держави та близького зарубіжжя, зокрема делегати з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Житомира, Полтави, Черкас, Москви та ін.

 

Від КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР» в заході взяли участь психолог, головний позаштатний спеціаліст області Стеценко М.Г. та лікар-психолог Зубрило А.Ю.

 

На конференції Зубрило А.Ю. були представлені стендова доповідь та друковані матеріали на тему: «Актуальні проблеми психологічної реабілітації осіб з особливими потребами», метою  яких було показати актуальні психологічні проблеми людей з особливими потребами та  важливість психологічної реабілітації  на етапах зіткнення людини з хворобою та інвалідністю.

 

Дні конференції були дуже насичені виступами спеціалістів, проведенням різноманітних майстер-класів, що забезпечило можливість для кожному учаснику долучитися до цікавих для нього тематик і почерпнути щось нове для своєї професійної діяльності та особистісного зростання.

В перший день конференції з вітальними словами та цікавими доповідями виступили директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Максименко С.Д., вчений секретар Вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор кафедри сексології та медичної психології Маркова М.В., президент ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів», к.мед.н. Божук Б.С., професор кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету Чабан О.С.та багато інших.

 Другий день конференції запам’ятався не лише доповідями, які стосувались ролі медичного психолога в системі охорони здоров’я, але й цікавою та насиченою практичною частиною (присутні могли відвідати майстер-класи з різних напрямків психології та психотерапії).

 

 Великим досягненням можна вважати зацікавленість сучасним станом та проблемами медичної психології студентів та викладачів класичних та педагогічних ВУЗів, практикуючих лікарів різних спеціальностей, що сприяє міждисциплінарній взаємодії та співпраці і є підґрунтям для наукового розвитку.

В ході даного заходу були визначені основні завдання, необхідні для подальшого розвитку медичної психології в нашій державі. Серед них вдосконалення нормативно-правової бази щодо фаху лікаря-психолога, встановлення внутрішніх нормативів для спеціалістів, підвищення інформованості суспільства та практикуючих лікарів стосовно можливостей медико-психологічної допомоги.