Круглий стіл  на тему:  «Актуальні питання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями»

        18 жовтня 2018р. на базі КЗ Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР відбувся круглий стіл  на тему:  «Актуальні питання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями» за участі голів та членів ЛКК ЛПЗ області, представників Департаменту соціального захисту  Черкаської  ОДА, Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області, Черкаського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області, громадських організацій учасників  АТО, громадських організацій людей з інвалідністю.

     Вітальне слово заступника начальника відділу надання медичної допомоги дорослому населенню, матерям та дітям Управління охорони здоровя Черкаської ОДА Кошової Л.М.

      Питання медико-соціальної реабілітації інвалідів в області щорічно виносяться на розгляд Колегій Управління охорони здоров’ я Черкаської ОДА і є одним з пріоритетних напрямків роботи щодо забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю в Черкаській області. 
     Принципово новим в Україні є перехід від  системи утримання реабілітаційних установ до системи закупівлі реабілітаційних послуг конкретного інваліда, що дасть змогу підвищити ефективність використання державних коштів та якість надання реабілітаційних послуг для наближення їх до європейських.
       Слід відзначити, що саме наявні недоліки знайшли віддзеркалення в зверненнях людей з особливими потребами.
       Не можна забувати, що оцінка нашої роботи людьми, яким ми надаємо послуги, для нас є одною з найбільш суттєвих, таких, як, наприклад показник рівня задоволеності пацієнта в лікувально-профілактичних закладів.
       Первинною ланкою в функціонуванні системи медичної реабілітації є сімейні лікарі (лікарі загальної практики), які надають в амбулаторно-поліклінічних або домашніх умовах тривалу медичну реабілітацію відповідно до потреб інвалідів,  забезпечують  супровід  людей з особливими потребами  згідно заходів, визначених в ІПР,  на різних етапах реабілітації.
     Особливої уваги потребує організація системи медичної реабілітації в сільській місцевості, в забезпеченні діяльності якої повинні бути комплексно  задіяні ФАПи, амбулаторії, районні лікарні, що не передбачає створення додаткових відділень та ліжко-місць.

            

Питання щодо випадків підробки медичних документів в сфері медико-соціальної експертизи. Доповідач: заступник головного лікаря КЗ ЧОЦ МСЕ ЧОР з організаційно-правової роботи Попов А.І.                                                                               

        Стан соціального захисту осіб з інвалідністю в області, шляхи удосконалення співпраці. Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської ОДА Чикало Р.О.

         Постановою КМУ від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» зі змінами , змінено механізм забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації. Цей порядок передбачає індивідуальний підхід до кожного інваліда. З метою більш якісного забезпечення  необхідними засобами реабілітації введено анкетування, що дозволяє детально вивчити потреби та побажання людей з інвалідністю , врахувати їх при забезпеченні засобами реабілітації.
      Якщо раніше особи з інвалідністю забезпечувалися технічними та іншими засобами реабілітації, які надходили до управлінь праці та соціального захисту населення, то даною постановою інвалідам надано право вибирати модель виробу та підприємство-виробника із переліку підприємств, наданих Міністерством соціальної політики України.
    Результатом запровадження такої системи стало: зміна порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю; запровадження оплати підприємству, «за фактом»; покращення процесу забезпечення особи ТЗР шляхом реалізації визначеного законом права на вибір виробу, отримання виробу в чітко встановлений термін та забезпечення соціального супроводу людини, що користується ТЗР; компенсація за бажанням особи деяких засобів реабілітації; зменшення часу в процесі забезпечення ТЗР особи.

Актуальні питання оформлення листків непрацездатності при направленні хворих на МСЕК. Доповідач: начальник відділу фінансового контролю та аудиту Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області Дзюбан О.І.

                                                                          

Врегулювання питання законності надання освітніх послуг в частині оплати їх вартості особам з інвалідністю. Доповідач: директор Черкаського відділення Фонду соціального захисту інвалідів    Хоменко О.М.

       Удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з інвалідністю має бути пов’язане з ефективним використанням коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Згідно зі ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» Фондом за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій  надається  фінансова допомога  (на безповоротній основі) на заходи щодо соціально-трудової та професійної реабілітації.
         Відділення Фонду надає фінансову допомогу на безповоротній основі заявникам за напрямами та з урахуванням вимог, встановлених Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2007 № 70. Індивідуальна програми реабілітації особи з інвалідністю, дитини – особи з інвалідністю  є головним документом, що передбачає необхідність проведення відповідних реабілітаційних заходів для тої чи іншої особи з інвалідністю,  засвідчує цільовий напрям використання коштів та його ефективність.
        Надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю  здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) відповідно до наказу Міністерства праці та соціального захисту населення України від 06.09.2010 № 270.  Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику-фізичній особі, якій в ІПР  визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.
       Навчання та перекваліфікація у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання особи з інвалідністю та відповідно до чинного законодавства.

Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні. Доповідач: начальник Управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Сергієнко О.В.

      Врегулювання відносин між усіма учасниками реабілітаційного процесу осіб з інвалідністю в сфері медико-соціальної реабілітації Черкаської області. Доповідач:  головний позаштатний спеціаліст з  медико-соціальної реабілітації УОЗ ОДА, заст. головного лікаря КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР» Макаренко С.В.

       Інвалідність має медичний, юридичний і соціальний аспекти, тому необхідно запроваджувати тісні міжсекторальні зв’язки. Фізичним, соціальним, психологічним відновленням осіб з обмеженими можливостями повинні займатися не лише медичні, а й соціальні працівники, профпатологи тощо.     Лише спільна злагоджена робота фахівців різних відомств принесе успіх, допоможе інтегрувати  у суспільство людей з інвалідністю. Для цього,  необхідно також створити цілісну універсальну систему медичної та соціальної реабілітації, яка в Україні поки що тільки формується. Така система могла б забезпечити комплекс заходів – від встановлення інвалідності до прогнозування перебігу хвороби, визначення методів реабілітації тощо.    
      Принципово новим в Україні є перехід від  системи утримання реабілітаційних установ до системи закупівлі реабілітаційних послуг конкретного інваліда, що дасть змогу підвищити ефективність використання державних коштів та якість надання реабілітаційних послуг для наближення їх до європейських.

              Практичне впровадження нормативно-правових актів з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації в роботі КНП «Перший Черкаський міський центр ПМСД». Доповідач: заступника директора з ЕТН КНП «Перший Черкаський міський центр ПМСД»  Дроніна Н.Б.

    Озвучені та обговорені актуальні питання з експертизи тимчасової непрацездатності, які виникли в ході реформування галузі охорони здоров’я, відпрацьовано алгоритм взаємодії  закладів при вирішенні питання направлення хворих та інвалідів на МСЕК. Акцентована увага на проведення аналізу недоліків, які були допущені в ході роботи. Поставлені чіткі вимоги щодо питань реабілітації осіб з обмеженими можливостями, оформлення та корекція Індивідуальних програм реабілітації кожні 2роки, згідно вимог чинного законодавства.