І міжнародний науково-практичний симпозіум на тему “Актуальні проблеми впровадження Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму в Україні” в м. Умані.

  27-29 жовтня 2016 року відбувся І міжнародний науково-практичний  симпозіум на тему  “Актуальні проблеми впровадження Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму в Україні” , який був проведений  в м.Умані  на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.                    Цій події передувало створення Асоціації «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму», де серед засновників, таких як Комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», Національний історико-культурннй заповідник «Чигирин», Шевченківський Національний заповідник м. Канів, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Громадська спілка «Всеукраїнське науково-практичне об’єднання Інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців України», Благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС та інвалідів» співзасновником виступив і Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (факультет соціальної та психологічної освіти).

                                          

  Модератором заходу виступила Качанова Лариса Петрівна, т.в.о. начальника управління  Держпродспоживслужби в м. Умані.

                                                 

    Захід офіційно відкрила заступник міського голови м. Умань Плотнікова Любов Павлівна та  наголосила на тому, що м.Умань – освітній центр Черкащини, який нещодавно відзначив 400-річчя з дня першої писемної згадки про нього. Близько 22 тисяч уманських студентів денної та заочної форми навчання  — солідний науковий потенціал для держави. А соціальний захист незахищених верств населення регіону стоїть на особливому контролі у органів влади  міста, тому питання   впровадження нових видів реабілітації для інвалідів та  учасників АТО і викликали  зацікавленість  та  потребу в проведені  сьогоднішнього наукового  обговорення.

                                                

   Привітав учасників симпозіуму ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник  освіти  Безлюдний  Олександр Іванович .                                                                          Сьогодні університет по праву вважається одним із найкращих на ниві підготовки майбутніх вчителів та став учасником новаторського руху в інклюзивних освіті та туризму, продовжуючи славні традиції з 1930 року, коли заклад був Інститутом соціального виховання. Інклюзивний туризм може бути діяльним в інклюзивних освітніх технологіях для дітей та молоді з інвалідністю для їхнього розвитку, підвищення рівня обізнаності щодо своєї країни, своїх прав, їх дотримання і захисту, що сприятиме розвитку громадянського суспільства в Україні.

                                               

      З привітальним  словом звернувся до учасників симпозіуму  директор Національного  дендрологічного  парку “Софіївка” НАНУ України , член-кор.НАН України, профессор, доктор наук    Косенко  Іван Семенович.                                                                                           Сьогодні Софіївський  парк  приймає близько 250 туристів з усього світу щороку. На жаль, туристи – візочники  практично не відвідують цю туристичну Мекку в зв’ язку з недостатньою  архітектурною  доступністю .                                                                                У системі світового туристського розвитку особливе і значне місце на сьогодні відводиться інклюзивному туризму ( туризму для осіб з інвалідністю або з обмеженими можливостями здоров’я), який знаходиться у структурі соціального туризму та в Україні практично не розвинений.                                                                                                   Соціальний туризм — це подорожі, що субсидуються із джерел позабюджетного фінансування та за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на соціальні потреби. Дана концепція реалізована на практиці у багатьох високорозвинених країнах світу, серед яких: Швейцарія, Німеччина, Франція, активно розвивається соціальний інклюзивний туризм і в Росії. Інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю — це сучасний вид туризму, який дозволяє включити в туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її фізичних можливостей, з урахуванням особливостей її фізично-психологічного стану і розглядається він, насамперед, як потужний засіб активної реабілітації. За ініціативою всих зацікавлених сторін Народні  депутати  Томенко М.В., Артеменко А.В., Романова А.А. внесли на розгляд Верховної Ради 18.03.16р. законопроект № 4271 про розвиток в Україні  Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму.                                                 

      Лепський Владлен Володимирович, канд.мед.наук, професор, заслужений лікар України, головний лікар-головний експерт КЗ “Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР” .                                                                                                                 Сьогодні  в Україні триває процес переходу від медичної до соціальної моделі  інвалідності, коли вислів  “всі різні, але всі  рівні”,  означає   , що в державі змінилось відношення до людей  з обмеженими можливостями, які прагнуть інтегруватись в наше суспільство. В Україні проживає близько 2,6 млн. інвалідів, а це кожний 17 громадянин держави, з них близько 170 тисяч – діти. Продовжуються зміни, як в самій системі охорони здоров’я, так і в структурі надання медичних послуг з метою ефективного використання бюджетних коштів. На етапі реформування галузі охорони здоров’я України, розвиток та становлення  реабілітаційної допомоги набуває особливої актуальності. Чисельність учасників та постраждалих внаслідок АТО – зазвичай люди молодого, працездатного віку, на жаль, прогресивно збільшується, а вони, як ніхто інший потребують  надання кваліфікованої та дієвої  психологічної  реабілітації, яка в нашій державі немає чіткої структури і знаходиться на етапі формування. І саме тому розробка та впровадження нових видів реабілітації, які відповідають сучасним тенденціям розвитку суспільства дасть змогу створити та забезпечити розвиток єдиної державної системи соціального захисту , в тому числі психологічної реабілітації  та збереження фізичного і психологічного здоров’ я  населення України.

     Від імені президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», академіка НАПН України, доктора технічних наук, професора  Таланчука  Петра Михайловича  з привітальним  словом  виступила  Білоусова Наталья Володимирівна, канд. географічних наук, доцент, завідувач  кафедри  менеджменту та туризму університету.                                               

    Рассказова  Ольга  Ігорівна , доктор педагогічних наук,професор, завідувач  кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Харківської гуманітарно-педагогічної  академії. Доповідь на тему: Розбудова інклюзивного суспільства в Україні як результат розвитку ідеї соціального виховання дітей з інвалідністю.                                                         Туризм являється унікальним явищем для реабілітації людей з обмеженими можливостями та включає в себе як пізнавальний процес, так і дає можливість повноцінної соціалізації. Процес цей взаємовигідний — всі люди потребують спілкування, підтримки (інколи людина з інвалідністю своїм прагненням до життя, волею, може надихнути  здорову людину до кращого сприйняття і осмисленого прожиття кожної хвилини життя). Соціальна та психологічна реабілітація надасть особі з інвалідністю змогу  змінити соціальну роль в суспільстві, оволодіти технологіями ефективного функціонування  в різних умовах перебування, соціально активізуватись  в процесі туристичних заходів, трансформувати  свій світогляд, розвити діяльність на самообслуговування і догляд за собою та організувати побут в  умовах навколишнього середовища, оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками.                                             

        Борисова Інна Станіславівна  кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-соціальної експертизи та реабілітації ФПО Державного закладу “Дніпропетровська   Медична  академія МОЗ України “ з доповіддю на тему : “Інклюзивний туризм, як вид реабілітації : сучасні потреби людей з інвалідністю”.                                                                          ДЗ “ДМА МОЗ України” спільно з КЗ “ЧОЦ МСЕ ЧОР” та університетом розвитку людини “Україна” провели  анкетування серед осіб з інвалідністю щодо розвитку інклюзивному туризму, як одного із видів реабілітації. В анкеті було запропоновано десять питань, на які дали відповідь  2883 особи  з інвалідністю. Згідно даного анкетування встановленощо особи з інвалідністю, в переважній більшості, бажають активно займатися даними видами туризму з урахуванням розвитку та впровадження – інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, як  одного  з активних видів реабілітації та бажають включення його до індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Висновки щодо доцільності включення Інклюзивного туризму до Індивідуальної програми реабілітації  інваліда надали директор   Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Засенко В.В. та директор  Державної установи ‘’Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України “ доктор мед.наук  , професор, заслужений лікар України  Іпатов А.В.

                                              

      Коваль Любов Вікторівна, завідувач лабораторії інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Доповідь на тему : Інклюзія у суспільстві: створення умов.                                

      Макаренко Світлана Володимирівна. Головний позаштатний спеціаліст з медико-соціальної реабілітації інвалідів  Управління  охорони здоров’я Чоркаської  ОДА, заступник головного лікаря  КЗ  “ЧОЦ МСЕ ЧОР”.                                                                           Сьогодні в державі дуже часто говорять про    доступність , маючі на увазі пандуси та транспорт для інвалідів, хоча в Європі   вважають, що доступність, це не тільки можливість безперешкодного пересування, а в першу чергу – це створення середовища , в якому людина з інвалідністю комфортно б себе почувала, могла спілкуватись, навчатись  та працювати.    Попит на ринку туризму, доступного для всіх,  буде рости  вже в найближчі роки. Інформації про доступний туризм та експертних досліджень в нашій країні практично немає, хоча  це перспективний напрямок й самої туристичної галузі, й, що найбільш суттєво, реабілітації людей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день, перспективними напрямками  розвитку інклюзивного туризму є: лікувально-оздоровчий , культурно-пізнавальний, сімейно-молодіжний, професійно-трудовий та не олімпійського фізично-спортивного спрямування. Хоча держава піклується інвалідами (реабілітаційні центри, параолімпійський рух, санаторії, курорти, тощо), але значна частина категорії інвалідів все ж знаходиться вдома наодинці зі своїми проблемами. Та і фактично, інваліди в параолімпійському русі приймають участь тільки до 40 років, а далі інвалід  вимушений підтримувати своє здоров’я самостійно,  без належного контролю спортивних тренерів і спеціалістів по проведенню тренувань, без спортивних тренажерів і знарядь .                                                                                                                                         Враховуючи те, що в Державі з’явилась нова категорія  інвалідів  — учасники та постраждалі внаслідок АТО , Інклюзивний туризм може стати  для них  потужним засобом реабілітації, можливістю оздоровлення, спілкування з людьми, ліквідації наявних психологічних бар’єрів, отримання психологічного задоволення від занять руховою активністю і праці . Туризм – вид реабілітації, який може реально допомогти відновитись, покращити психологічно самопочуття, перестати фіксуватися на своїх соматичних відчуттях, і, залучаючись до ритму розпорядку, вийти з важкої стресової ситуації, пов’язаної з захворюванням і наслідками лікування, відчути себе активним, потрібним, відчути жагу до життя.                                                                                                               При цьому в Україні гостро постає питання не лише транспортної доступності та адаптації туристичних маршрутів, а й відсутності нормативно-правового забезпечення, системи методичного супроводу, системи підготовки фахівців, державного фінансування тощо. Закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,який діє з 2005року,  давно вимагає внесення сучасних змін та доповнень, адже в країні з’явилася нова категорія громадян – це учасники та постраждалі внаслідок АТО, зазвичай молоді, активні люди, які прагнуть до активного способу життя та спілкування, це і стало рушійною силою для розробки та впровадження нових видів реабілітації, а саме інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.                                                                                                                                               Впродовж 2015-2016 років  фахівцями КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи  ЧОР» за участі інших зацікавлених сторін реабілітаційного процесу  було зареєстровано 22 авторських права по впровадженню різних видів інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму. Цей туризм має декілька десятків різновидів, таких, як : лікувально-оздоровчий, екологічний, сільській сімейний, культурно-пізнавальний, інвалідний, спортивний, для осіб похилого віку, адаптивний та інші.                                                                                                                                                    В травні 2016 року була створена та зареєстрована Асоціація «Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму», засновниками якої  стали: КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР» під керівництвом головного лікаря — головного експерта канд. мед.наук, доцента, академіка УАН, Заслуженого лікаря України Лепського  В.В., , Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» — директор,Заслужений працівник культури, Лауреат Державної премії України   Полтавець Василь Іванович .; Шевченківський національний  заповідник м. Канів —  генеральний директор Піняк Мар’ян Володимирович , Національний дендрологічний  Парк   «Софіївка» — директор член-кор. НАН України, професор, доктор наук  Косенко І.С.  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини — ректор, доктор пед.наук , професор, заслужений працівник освіти України  Безлюдний Олександр Іванович , Громадська спілка  «Всеукраїнське  науково-практичне об’єднання  Інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців України» — голова  представництва ВСГО “ Конфедерація громадських організацій інвалідів України ” в Черкаській області Заслуженого працівника соціальної сфери , полковник у відставці  ЗСУ  Каштан С.М. , Благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту осіб постраждалих від аварії  на ЧАЕС   та інвалідів» виконавчий директор Березовська О.Ф.                                                      Метою створення Асоціації  стало запровадження на законодавчому рівні поняття інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, як виду реабілітації ,надання особам з обмеженими можливостями, учасникам бойових дій, АТО, ліквідаторам і потерпілим від аварії на ЧАЕС та іншим особам, які їх потребують,  реабілітаційних та соціальних послуг.                                                                                                                                                   Завданнями  Асоціації є комплексний  розвиток , координація  в організації  проведення  фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі надання реабілітаційних та соціальних послуг видами Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму, співпраця з громадськими організаціями інвалідів, учасників бойових дій, АТО, чорнобильців, ветеранів та іншими організаціями, які займаються наданням реабілітаційних та соціальних послуг особам,  які їх потребують, виконання замовлення органів державної влади, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань реабілітації, соціального захисту, інклюзії і туризму для осіб з обмеженими можливостями, сприяння інтеграції академічної і вузівської  науки з питань реабілітації та соціальних послуг і туризму.                                            

    Кулик Маіна Олегівна. Голова та засновник Міжнародного благодійного фонду “Небайдужі” , експерт з гендерного бюджетування і аналізу , член робочої групи  Громадської ради з гендерних питань при Верховній Раді України представила доповідь на тему: “Налагодження взаємодії між владою, громадою та бізнесом задля формування інклюзивного суспільства: досвід України.”                                            

  Ресенчук  Юлія Вікторівна. Президент Благодійного фонду розвитку комп‘ютерних та інформаційних технологій для людей з інвалідністю “АІК”.                                               Доповідь на тему: “Інклюзивне суспільство – запорука незалежного життя для людей з інвалідністю.”                                         

       Кучер  Галина Михайлівна Начальник  Управління праці та соціального захисту населення  Уманської  міської  ради, заслужений  працівник соціальної  сфери.                          Доповідь на тему: “Оптимальна організація надання соціально-реабілітаційних  послуг  в Уманській  громаді”.                                            

      Лазоренко  Віктор  Іванович  , заступник генерального директора Національного історико-культурного  представив доповідь на тему: “Впровадження Інклюзивного туризму в умовах Національного історико-культурного заповідника  “Чигирин”.

                                           

      Перфільєва Майя Володимирівна, канд.пед.наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного  педагогічного університету ім. Павла Тичини виступила з доповіддю на тему : “Інклюзивний туризм як напрямок діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції “Без бар’ єрів ”   УДПУ імені Павла Тичини.                                           

        Качанова Лариса Петрівна, т.в.о.начальника управління Держпродслужби в м.Умані представила доповідь на тему : “Роль Держпродспожив служби у розвитку  Інклюзивного  туризму”.                                           

    Лях Максим  Сергійович, магістр біології, методист науково-методичного відділу Український  дитячий центр “Молода  гвардія”  виступив з доповіддю на тему : “Досвід УДЦ  “Молода  гвардія”  в реалізації программ  туристичного  спрямування”.                                           

   Чабанюк Владислав Васильович , директор державного Історико-культурного заповідника “Трипільська  культура”  доповів про роль Інклюзивного туризму у відновленні історико-культурної спадщини.

                                           

   Приємно здивували присутніх і студенти хореографічного колективу «Візаві»Уманського педагогічного університету під керівництвом кандидата пед.наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури, Андрощук Людмили Михайлівни. Разом із студенткою з інвалідністю факультету соціальної та психологічної освіти Анею Хоменко вони презентували хореографічну композицію «Мрія»

                                       

          Таким чином,  результатом  впровадження  Інклюзивного реабілітаційно-соціального Туризму в Україні стане :

 —  підвищення  загального  психофізичного  потенціалу особи з інвалідністю;                      
 —  допомога у  відновленні  та компенсуванні  втрачених  або порушених  функцій  організму людей з обмеженими можливостями;                                                                        
—  реалізація  концепції  здорового способу життя;                                                                      
— відновлення  та корекція  психологічних  функцій людини з інвалідністю, створення  сприятливих  умов для розвитку особистості, оптимізація  психоемоцій;                                
—  підвищення  рівня  адаптивних можливостей;                                                                          
—  відновлення  та підтримка  життєдіяльності   та працездатності  інваліда;                        
—  розширення  меж  життєвого простору ;                                                                                
—  можливість інтегрування  інваліда  в суспільство;                                                                    
— сприяння освоєння  нових навичок , соціальній активізації та трансформації світобачення.

.