Показники первинної інвалідності дорослого населення за 2013р.-2014р.-2015 р. на 10 тис. дорослого населення

  №   Інфекційні   2,0 Новоутворення   3,0 Х-би крові   4,0 Хвороби ендокр. системи 5,0 Психічні розлади 6,0 Хв—би нервової с-ми   7,0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності працездатного населення за 2013р.-2014р.-2015р. на 10 тис. населення працездатного віку

  №   Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні Розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності дорослого населення за 2015р.-2016р.-2017 р. на 10 тис. дорослого населення

№   Інфекційні   2,0 Новоутворення   3,0 Х-би крові   4,0 Хвороби ендокр. системи 5,0 Психічні розлади 6,0 Хв—би нервової с-ми   7,0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності працездатного населення за 2015р-2016р-2017р на 10 тис. населення працездатного віку

№   Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні Розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності населення працездатного віку на 10 тис. населення працездатного віку за 2017р.

№   Інф- екцій-ні     2,0 Но- воут-ворен-ня   3,0 Х-би крові       4,0 Хв. ендо- крин- ної с-ми 5,0 Пси- хічні роз лади   6,0 Хв. нер- вов. с-ми   7,0 Хв. ока       Читать дальше …

Показники первинної інвалідності дорослого населення на 10 тис. дорослого населення за 2017р.

№   Інф- екцій-ні     2,0 Но- воут-ворен-ня   3,0 Х-би крові       4,0 Хв. ендо- крин- ної с-ми 5,0 Пси- хічні роз лади   6,0 Хв. нер- вов. с-ми   7,0 Хв. ока       Читать дальше …

Абсолютні числа первинної інвалідності дорослого населення за 2010-2011-2012р.

    Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності дорослого населення за 2010р.-2011р.-2012 р. на 10 тис. дорослого населення

  №   Інфекційні   2,0 Новоутворення   3,0 Х-би крові   4,0 Хвороби ендокр. системи 5,0 Психічні розлади 6,0 Хв—би нервової с-ми   7,0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 Читать дальше …

Абсолютні числа первинної інвалідності працездатного населення за 2012р.-2013р.-2014р.

№   Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності працездатного населення за 2012р-2013р-2014р на 10 тис. населення працездатного віку

  №   Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні Розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Читать дальше …

Абсолютні числа первинної інвалідності дорослого населення за 2012р.-2013р.-2014р.

№   Інфекційні     2,0 Новоутворення     3,0 Х-би крові     4,0 Хвороби ендокринної системи 5,0 Психічні розлади   6,0 Хвороби нервової системи 7,0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності дорослого населення за 2012р.-2013р.-2014 р. на 10 тис. дорослого населення

№   Інфекційні   2,0 Новоутворення   3,0 Х-би крові   4,0 Хвороби ендокр. системи 5,0 Психічні розлади 6,0 Хв—би нервової с-ми   7,0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 Читать дальше …

Показники первинної інвалідності дорослого населення за 2014р.-2015р.-2016 р. на 10 тис. дорослого населення

№   Інфекційні   2,0 Новоутворення   3,0 Х-би крові   4,0 Хвороби ендокр. системи 5,0 Психічні розлади 6,0 Хв—би нервової с-ми   7,0 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 Читать дальше …