28 листопада 2012р. напередодні Міжнародного дня інвалідів, м.Чигирин

Напередодні 3 грудня – Міжнародного дня інвалідів, відбулось засідання «круглого столу» в м.Чигирин за ініціативи Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико – соціальної експертизи», на якому розглядалися питання щодо удосконалення роботи з реабілітації людей з обмеженими можливостями. На цьому заході були присутні всі зацікавлені в поліпшенні співпраці сторони: представники МСЕК, ЛКК ЛПЗ, Управління пенсійного фонду, Управління праці та соціального захисту населення, Центра зайнятості, Червоного Хреста, спілки роботодавців, громадських організацій інвалідів в Чигиринському районі, інваліди та преса.

Голова міжрайонної МСЕК № 2 Макаренко Світлана Володимирівна зазначила, що впродовж останніх 20-ти років у світовій практиці відбулися значні та динамічні зміни у поглядах і підходах щодо вирішення проблем інвалідів. Їх основою є визнання рівності прав людей з особливими потребами на повноцінне життя у суспільстві та створення державою реальних умов для їхньої реабілітації та соціальної інтеграції. Саме на це спрямовано положення Конвенції ООН про права інвалідів, згідно якої люди з інвалідністю повинні бути повноправно включені до загального соціального процесу. На даний час національне законодавство не повною мірою відповідає вимогам Конвенції, не забезпечує в повному обсязі реалізацію інвалідами своїх прав у всіх сферах життєдіяльності. Проте на сьогодні у сфері забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів передбачено дотримання принципів моделі інвалідності, згідно з якою проблеми інвалідів розв’язуються як такі, що зумовлені їх обмеженими внаслідок стану здоров’я фізичними можливостями.

Філоненко Оксана Анатоліївна, начальник УПФУ в Чигиринському районі

В своєму виступі керівник Управління ПФУ в Чигиринському районі зазначила, що пенсію по інвалідності отримують 1290 осіб, з них за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — 1098, в тому числі інвалідів з дитинства – 59. Щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців – призначено 77 пенсій по інвалідності, інвалідів, захворювання яких пов’язано з Чорнобильською катастрофою – 96 та 19 осіб, які отримують пенсію по інвалідністю від трудового каліцтва та професійного захворювання. Середній розмір пенсії по інвалідності від загального захворювання станом на 01.01.2012р. становив 895 грн. 17 коп., а на 01.11.2012р., в зв’язку з збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 928 грн. 77 коп.

Спільними зусиллями МСЕК та Пенсійного фонду була проведена робота з уточнення підгрупи «А» чи «Б» інвалідам першої групи.

Непрацюючі інваліди за їх вибором мають право на призначення пенсії за віком за наявності необхідного страхового стажу.

На сьогоднішній день відповідно до діючого пенсійного законодавства існує ряд пільг для громадян – інвалідів. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового Кодексу України», який вступив в дію з 06.08.2011р., підприємці, які є пенсіонерами – інвалідами, звільняються від щомісячної сплати до Пенсійного фонду єдиного внеску у розмірі 34.7% від мінімальної заробітної плати. Якщо інвалід працює на підприємстві, то це підприємство сплачує до Пенсійного фонду єдиний внесок, нарахований на фонд заробітної плати інваліда, в сумі 8.41%, а не 37%, як за інших працівників, а якщо інвалідів на підприємстві працює більше 50%, то підприємство на весь фонд оплати праці всіх працівників нараховує пільгову ставку 8.41%, що значно економить кошти підприємства. Таких підприємств по області лише два.

Коршунова Світлана Федорівна, начальник Центру зайнятості в Чигиринському районі

В своєму виступі фахівець Центру зайнятості наголосила на тісній співпраці з ЛКК та МСЕК після проведеного засідання «круглого столу» з питань працевлаштування інвалідів. Кожен інвалід, який бажає працювати, тепер може звернутися до Центру зайнятості, де він отримає кваліфіковану консультацію та рекомендації ДСЗУ щодо формування заходів ІПР з професійної та трудової реабілітації за Ф-21, відповідно до якої лікар – реабілітолог МСЕК визначає трудові рекомендації. На даний час на обліку в Центрі зайнятості перебувають 54 інваліди, 23 інваліди впродовж року працевлаштовані, 3 інваліди розпочали власну справу, 8 осіб з обмеженими можливостями пройшли професійне навчання.

Начальник Управління праці та соціального захисту Слупська Валентина Іванівна, доповіла, що в Чигиринському районі знаходиться на обліку 1826 інвалідів, з них 104 інвалідів – візочників. Відповідно до Постанови КМУ від 05.04.2012р. №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» з початку 2012 року видано 57 засобів реабілітації, в тому числі 33 інвалідних візки (з них 12 за індивідуальним замовленням), і наголосила, що черги на отримання візків немає, інваліди впродовж 10 днів мають змогу їх отримати. Також Управлінням видано 82 направлення на забезпечення протезними виробами та забезпечення індивідуальними засобами реабілітації, 19 путівок на санаторно – курортне лікування згідно індивідуальних програм реабілітації, які заповнюються на МСЕК.

Також в обговоренні брали участь голова ЛКК Чигиринської ЦРЛ Рідош О.І., голова спілки роботодавців Курганський П.Ф., голова Червоного Хреста Чигиринського району Чеберяк Л.І., голова громадської організації спілки ветеранів Ключко В.С., голова громадської організації чорнобильців Мілай В.Ф., інваліди.

Підводячи підсумок під вищесказаним, учасники «круглого столу» висловили надію на подальшу співпрацю щодо удосконалення порядку проведення медико–соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволення потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності.