КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 569
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2010 р., № 65, ст. 2266; 2011 р., № 55, ст. 2201; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2015 р., № 57, ст. 1869, № 89, ст. 2967) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2016 р. № 569

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317

1. Абзац четвертий пункту 10 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого зазначеною постановою, після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами “, Міноборони, закладів охорони здоров’я МВС”.

2. У Положенні про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити Положення пунктом 19-2 такого змісту:

“19-2. Причинний зв’язок інвалідності з пораненням, контузією або каліцтвом, одержаними під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, особам, зазначеним у пунктах 11-14 (крім військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та осіб, зазначених у пункті 12 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), встановлюється на підставі:

медичних документів про звернення за медичною допомогою із зазначенням обставин одержання поранення, контузії, каліцтва;

документів, що підтверджують участь в антитерористичній операції, які визначені абзацом третім підпункту 2, абзацом четвертим підпункту 3 чи абзацом третім підпункту 4 пункту 4 Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434).”;

2) пункт 26 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“поранення, контузії, каліцтва, одержані під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим — двадцять першим.