15-та міжнародна науково-прпктична конференція на тему: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів».

«…Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту.

Для цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі

Рівності можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну

Освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя…»

(Конвенція ООН про права інвалідів)

 

 

     18-19 листопада 2015р. в м.Київ до 17-ої річниці Відкритого міжнародного університету розвитку людини «України» відбулась 15-та міжнародна науково-прпктична конференція на тему: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Захід відбувся за підтримки Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Фонду соціального захисту інвалідів, Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднення «Національна Асамблея інвалідів України», Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус», Благодійного фонду «Добробут ХХІ століття», Литовсько-українського проекту «Професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями».

У рамках конференції відбулись Науково-практичний семінар «Професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями: реалії та перспективи», конкурси студентських наукових робіт за тематикою конференції, Фінал ХІІІ Всеукраїнського фестивалю творчості студентів з інвалідністю «Сяйво надії», виставка-перегляд наукової та навчально-методичної літератури «Інклюзивне навчання: здобутки, досвід та перспективи», виставка продукції оздоровчого харчування.

Від КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР» в заході прийняли участь Макаренко С.В., заступник головного лікаря КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР», головний позаштатний спеціаліст з медико-соціальної реабілітації ДОЗ ЧОДА, Зубрило А.Ю., лікар-психолог КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР».

  Відкриття конференції президентом Університету «Україна», академіком НАПН України, доктором технічних наук, професором Таланчуком П.М.
 
За дорученням голови Черкаської обласної ради Коваленко В.М., Макаренко С.В.,  та Каштан C.М , голова представництва ВСГО «Конфедерація ГОІ України» в Черкаській області вручили Таланчуку П.М. Грамоту Черкаської обласної ради.
 
 Сушкевич В.М., уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, голова ВГСПО «Національна                                                                                                               Асамблея інвалідів України»
 
                                                       
 Кудлаєнко С.В.,Народний депутат України. «Інклюзивна політика починається с законотворчості»
 
Божко О.А., Головний спеціаліст відділу педагогічної та післядипломної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти  і науки України, канд.істор.наук «Формування і реалізація 
 
           Баранаускієне І.,декан факультету соціального благополуччя та вивчення недугу Шяуляйського університету,                    професор.  Томенене  Л., Литва  «Професійна реабілітація людей з інвалідністю: передумова для успіху»
 
 
                                                      
Пилипенко Р.В., начальник відділу реабілітаційних послуг та зайнятості інвалідів Міністерства соціальної політики України. «Соціальна реабілітація та працевлаштування осіб з інвалідністю: реалії та перспективи»
 
Таранченко О.М., доктор пед..наук, гол. Науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. «Генеза інклюзивної парадигми в українській освіті: ретроспектива»
 
Маліновська Н.М., начальник науково-методичного відділу Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.  «Концептуальні засади професійної реабілітації інвалідів з числа учасників АТО в умовах Всеукраїнського центру професійної реабілітації»
 
Зубрило А.Ю., лікар-психолог КЗ “ЧОЦ МСЕ ЧОР “.  «Психологічна допомога учасникам АТО та особам з інвалідністю»
 
Веденєєва О.А., начальник управління навчально-виховної роботи Університету “Україна”. «Упровадження сучасних технологій інклюзивного навчання в Університеті «Україна».
 

Після пленарного засідання працювали наступні секційні засідання:

1)  Інноваційні технології інклюзії людей зінвалідністю у навчально-виховний процес;

2) Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації молоді з інвалідністю;

3)  Медична, фізична, спортивна та соціальна реабілітація людей з інвалідністю;

4) Актуальні проблеми професійної реабілітації людей з інвалідністю;

5) Правові та організаційні засади навчання, виховання і працевлаштування людей з інвалідністю;

6)  Інноваційні технології продуктів дієтичного харчування спеціального призначення;

7)  Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання ;

8)  Наукові напрями дизайну безбар єрного архітектурного середовища.

Вже традиційно результатом роботи міжнародної науково-практичної конференції став випуск збірника тез доповідей учасників заходу.