Про нас

Служба медико-соціальної експертизи Черкаської області, яка функціонує з 1992 року в системі МОЗ України, як Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи є ровесницею незалежної України, ставши правонаступницею радянської лікарсько-трудової експертизи, що функціонувала до того часу в системі Міністерства соціального забезпечення України.

На початку 2012 року медико-соціальна експертиза відзначила своє 20-річчя.

В 2008р. центр МСЕ набув статусу Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» .

У своїй діяльності Центр МСЕ керується діючим законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами, нормативними і інструктивними документами, вказівками Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями, розпорядженнями органів місцевого самоврядування, нормативними документами Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф ОДА, статутом закладу. В 2009р. одержав ліцензію МОЗ України на медичну практику терміном на 5 років, в 2010р. акредитований Головною акредитаційною комісією МОЗ України на вищу акредитаційну категорію терміном на 3 роки.  В 2011р. заклад став лауреатом «Золоті руки Країни» з врученням диплому та нагородної статуєтки.

Головний лікар Лепський В.В. з нагоди 20-річчя служби та професійного свята – Дня медичного працівника в 2012 році нагороджений Діамантовим дипломом програми, 10 працівників – Золотими і 15- Срібними дипломами присвоєннями  Почесного звання «Взірець професіоналізму»

Основними напрямками діяльності медико-соціальної експертизи є визначення:  

  • ступеню обмеження  життєдіяльності  хворої людини,    потреби в сторонньому нагляді, догляді або  допомозі,  реабілітаційного  потенціалу,  групи інвалідності,  причини  і  часу  її  настання;
  • потреби інвалідів  у  медичній та соціальній допомозі,  санаторно-курортному  лікуванні, забезпеченні  їх  технічними  та іншими засобами реабілітації,  виробами медичного призначення на підставі медичних   показань   і   протипоказань,  а  також  з  урахуванням соціальних критеріїв;
  • ступеню  стійкого   обмеження   життєдіяльності   хворих   для направлення   їх  у  стаціонарні  відділення  центрів  соціального обслуговування;
  • медичних показань  на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказань до керування ним;
  •  складання та корекція індивідуальних програм реабілітації інвалідів,  в  яких  визначаються  види  реабілітаційних заходів та строки їх виконання,  контроль і оцінка ефективності їх виконання;
  • проведення серед населення роз’яснювальної роботи  з  питань медико-соціальної експертизи;
  • здійснення  заходів  щодо  профілактики інвалідності.

Медико-соціальна експертиза є службою, що пов`язує,  з одного боку, медичні заклади, з другого – соціальні служби, тісно співпрацює з громадськими інвалідськими організаціями.

Сьогодні Комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» у своїй структурі має 2 обласні медико-соціальні експертні комісії, 6 спеціалізованих – кардіологічну, травматологічну, психіатричну, радіологічну, онкологічну, фтизіо-пульмонологічну, а також 4 МСЕК загального профілю, з них 1 міська і 3 міжрайонних, відтак, всього 12 МСЕК.

За 2011 рік комісіями МСЕ було проведено 1576 засідань, на яких оглянуто 20204 жителів Черкаської області, із них 385 засідань (24,4%) проведено в регіонах області за місцем проживання хворих і інвалідів.

Штатна чисельність закладу складає 96 посад, в т.ч. 57 посад лікарів, 12 штатних посад старших медсестер. В закладі працюють 42 фізичні особи лікарів, серед яких 17 атестовані на вищу кваліфікаційну категорію, 16 – на першу, 4 – на другу, 5 лікарів мають сертифікати лікарів-спеціалістів.

        В закладі функціонують 11 медико-соціальних експертних комісій:

обласна МСЕК № 1

голова комісії – Масенко Наталія Володимирівна,

розташована на базі Центру МСЕ.

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

обласна МСЕК № 2

голова комісії – Карась Марія Миколаївна,

розташована на базі Центру МСЕ,

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

спеціалізована кардіологічна МСЕК,

 розташована на базі Центру МСЕ;

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

спеціалізована фтизіо-пульмонологічна МСЕК,

в.о. голови комісії — Чечель Надія Михайлівна

розташована на базі Центру МСЕ;

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

        спеціалізована радіологічна МСЕК

        в.о. голови комісії – Драган  Володимир Федорович,

        розташована на базі Центру МСЕ;

        за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

        спеціалізована травматологічна МСЕК

в.о. голови комісії — Терешко Антоніда Павлівна

розташована на базі Центру МСЕ

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

міжрайонна МСЕК № 1

розташована на базі м. Золотоноша вул. Благовіщенська 87,

міжрайонна МСЕК № 2

голова комісії –Манько Ніна Іванівна,

        розташована на базі Центру МСЕ

        за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

міжрайонна МСЕК № 3

розташована в м. Умань за адресою:

вул. Шевченка, 50.

міжрайонна МСЕК № 4

в.о голови комісії Вовчановська Світлана Сергіївна

розташована на базі Центру МСЕ;

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

міжрайонна МСЕК № 5

розташована на базі Центру МСЕ;

за адресою м.Черкаси, вул. Волкова, 22;

Відповідно до своєї компетенції, комісії МСЕ проводять медико-соціальну експертизу хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, особам, що звертаються для встановлення інвалідності з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, визначають потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням, а також компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

Нині кардинально змінились напрямки роботи МСЕ. На відміну від ЛТЕК, що існували до 1992 року і визначали в основному здатність людини до трудової діяльності, одним з основних завдань МСЕ є визначення шляхів реабілітації та потреб у соціальному забезпеченні людей, які з тих чи інших причин мають обмежені фізичні можливості.

Якість надання реабілітаційної допомоги – це той ступінь, при якому реабілітаційне обслуговування людей з особливими потребами підвищує можливість досягнення бажаних результатів та відповідає сучасним професійним знанням. Якість надання реабілітаційних послуг повинна бути  досягнута шляхом надання людині з обмеженими можливостями ефективних, нешкідливих, своєчасних, достатніх реабілітаційних послуг, що спрямовані на конкретну особу,на її повноцінну інтеграцію в суспільну діяльність.

Тому працівники медико-соціальних експертних комісій проводять не тільки огляди людей зі стійкою втратою працездатності, а й забезпечують активну  співпрацю з лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, реабілітаційними установами, соціальними службами, громадськими організаціями інвалідів з питань поліпшення реабілітаційної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями  шляхом проведення виїздних нарад, семінарів, «круглих столів» і т.ін.

Якість надання реабілітаційної допомоги – це той ступінь, при якому реабілітаційне обслуговування людей з особливими потребами підвищує можливість досягнення бажаних результатів та відповідає сучасним професійним знанням. Якість надання реабілітаційних послуг повинна бути досягнута шляхом надання людині з обмеженими можливостями ефективних, своєчасних, достатніх реабілітаційних послуг, що спрямовані на конкретну особу, на її повноцінну інтеграцію в суспільну діяльність.

2 комментария к “Про нас”

  1. Уведомление: writeessay
  2. Уведомление: writeessay

Добавить комментарий